10 lat Rektoratu przy kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach

W niedzielę 16 stycznia 2022 roku na zaproszenie Ks. Rektora Jacka Kupca Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Siedliskach, odprawionej przez Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza. Uroczystość była podziękowaniem za 10 lat działalności Rektoratu i za wszystkie prace wykonane w tym czasie w kościele.

Kościół ten pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Ostatni raz był on odnawiany w 1961 roku. Następnie prace remontowe rozpoczęto w 2008 roku, które po ponad 10 latach udało się ukończyć. Ksiądz Biskup poświęcił odnowione ołtarze, ambonę, chrzcielnicę i organy.

Ksiądz Rektor Jacek Kupiec podziękował za obecność i modlitwę Ks. Biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi, a także dobroczyńcom i ofiarodawcom kościoła: Poseł Barbarze Bartuś, Burmistrzowi Bobowej Wacławowi Ligęza z małżonką i Państwu Stanisławie i Adamowi Rajskim.