Na obchodach Jubileuszu 60-lecia OSP w Kamiannej

W niedzielę 7 sierpnia 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej połączonych z obchodach Gminnego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po której Poseł Barbara Bartuś wraz Delegacjami Strażaków i władz Gminy Łabowa przeszła na cmentarz, gdzie złożyli wieniec biało-czerwonych kwiatów i znicze na grobie Śp. Księdza dra Henryka Ostacha, długoletniego Proboszcza w Kamiannej, założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej oraz inicjatora budowy Domu Strażaka i powstania Strażackiej Orkiestry Dętej. Ks. Henryk Ostach był też pasjonatem pszczelarstwa. W 1972 roku zorganizował w Kamiannej pierwszy Sądecki Dzień Pszczelarza, podczas którego zrodziła się inicjatywa budowy Domu Pszczelarza. W listopadzie 1981 r. został powołany na funkcję prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego i funkcję tę sprawował przez kolejne trzy kadencje. W tym czasie, jako dziecko, Poseł Barbara Bartuś wielokrotnie bywała w Kamiannej z rodzicami i innymi pszczelarzami oraz miała przyjemność poznać Ks. Ostacha.

Wszyscy zebrani, na czele z pocztami sztandarowymi, przeszli na plac przed budynkiem Domu Pszczelarza w Kamiannej, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz wręczenie odznaczeń dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pani Poseł Barbara Bartuś serdecznie podziękowała za zaproszenie i podziękowała wszystkim Druhnom i Druhom za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godną naśladowania konsekwencję w działaniu na rzecz drugiego człowieka. Podziękowała za upór z jakim strażacy stają do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi, za to, że są zawsze wtedy, gdy inni ich potrzebują. Nie tylko w trakcie akcji, ale również, gdy w lokalnych społeczeństwach dzieje się coś ważnego. Wspomniała też starania OSP Kamianna o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które zakończyły się sukcesem.

Na obchodach Jubileuszu 60-lecia OSP w Kamiannej