W ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach

W poniedziałek 23 maja 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach Poseł Barbara Bartuś spotkała się z uczniami szkoły oraz przeprowadziła konkurs wiedzy o polskim parlamentaryzmie, którego główną nagrodę dla piątki laureatów stanowi trzydniowy wyjazd do Warszawy.

Poseł Barbara Bartuś przedstawiła młodzieży zebranej w sali gimnastycznej specyfikę pracy Posła na Sejm RP oraz przybliżyła uczniom podstawowe informacje z zakresu polskiego prawa wyborczego mającego swoje źródło w Konstytucji RP, procesu legislacyjnego, czy polskiego systemu politycznego. Z dużym zaangażowaniem opowiadała o obowiązkach posła na Sejm RP, plusach i minusach zasiadania w ławach sejmowych, pracach w komisjach sejmowych oraz grupach parlamentarnych. Mówiła też o zadaniach wynikających z pełnienia funkcji przewodniczącej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Poseł Barbara Bartuś zachęcała również młodzież do poszerzania wiedzy z zakresu polityki i udziału w Radach Młodzieżowych, które w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne.

Po spotkaniu, chętni uczniowie zasiedli do testu obejmującego pytania z zakresu obowiązującej Konstytucji RP, historii polskiego parlamentaryzmu, procesu legislacyjnego oraz prawa wyborczego. Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, gdzie za poprawną odpowiedź można było uzyskać jeden punkt, a za błędną jeden punkt był odejmowany. Za brak odpowiedzi było zero punktów.

Po intensywnej pracy, komisja konkursowa składająca się z nauczycieli ZST, wyłoniła 5 laureatów:

  • I miejsce zajął Tomasz Kamiński z wynikiem 16 punktów,
  • II miejsce zajęła Aleksandra Skrobot w wynikiem 14 punktów,
  • III miejsce ex aequo zajął Patryk Bajorek, Szymon Luksa oraz Szymon Brataniec uzyskując po 12 punktów.

W nagrodę laureaci Ci wyjadą na wycieczkę do Warszawy w dniach 21-23 czerwca 2022 roku, gdzie m.in. będą mogli zwiedzić Sejm RP i Senat RP oraz obserwować na żywo posiedzenie Sejmu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

W ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach