Marszałek Sejmu RP na spotkaniu w Gorlicach

W niedzielę 17 lipca 2022 roku, na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś i gorlickich samorządowców, do Gorlic na spotkanie z mieszkańcami przyjechała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Spotkanie miało miejsce w Sali Sokół o godzinie 15.30, a przybycie Pani Marszałek poprzedziły występy zespołów ludowych.

Panią Marszałek i wszystkich, tak licznie przybyłych na spotkanie, przywitała Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, a wystąpienie Pani Marszałek poprzedziło wspólne odśpiewanie 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

W trakcie trwania spotkania Marszałek Elżbieta Witek mówiła o obecnej sytuacji w kraju, programach realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dużą uwagę poświęciła aspektom związanym z obronnością kraju, ochroną granic, dofinansowaniu służb mundurowych oraz wojnie na Ukrainie i zagrożeniom dla naszego kraju, jakie z niej wynikają.

Podczas swojego wystąpienia Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek podziękowała wszystkim za udzieloną pomoc i solidarność z narodem ukraińskim. Podkreśliła, że Polacy w czasie rosyjskiej agresji stanęli na wysokości zadania i zadziwili cały świat. Podniosła również konieczność powołania międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni wojennych i ludobójstwa, która osądzi i ukaże winnych. Pani Marszałek podkreśliła, że aktualnie jedną z mocnych broni jest dezinformacja. Dlatego najlepszym sposobem jej przeciwdziałania są bezpośrednie spotkania z Polakami.

Marszałek Sejmu zapewniła także, że mimo trudnych czasów wszystkie programy pomocowe, wprowadzone przez Rząd dla Polaków, zostaną utrzymane. Podkreśliła, że nie ma podziałów na Polskę A i B. Polska jest jedna. To jest nasza Ojczyzna i wszyscy, niezależnie czy mieszkają w Małopolsce, czy Podkarpaciu, czy w Warszawie, wszyscy mają mieć prawo do jednakowych warunków rozwoju. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Na zakończenie spotkania bracia Stanisław i Jan Matuła wraz z zespołami ludowymi i wszystkimi obecnymi na spotkaniu odśpiewali Pani Marszałek sto lat. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wręczył Marszałek Sejmu bobowską koronkę, a radny Rady Powiatu Gorlickiego Tomasz Płatek piękny bukiet róż.

II Osoba w Państwie nie odmówiła też nikomu krótkiej rozmowy, wykonania pamiątkowej fotografii, czy autografu na Kronice Sejmowej.

Marszałek Sejmu RP na spotkaniu w Gorlicach
« 1 z 2 »