Na sesji ZP OBWE w Birmingham

Przewodnicząca Barbara Bartuś wraz z polską Delegacją Sejmu i Senatu do ZP OBWE w dniach 1-4 lipca 2022 roku wzięła udział w Birmingham w 29 Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Głównym tematem tegorocznej sesji w Birmingham była wojna w Ukrainie i wynikające z niej konsekwencje. Podczas 5 dni obrad parlamentarzyści z 55 krajów (w sesji nie uczestniczyły delegacje z Rosji i Białorusi) dyskutowali na temat możliwości realizacji celów OBWE, umacniania bezpieczeństwa i współpracy.

Przewodnicząca Delegacji – Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Stałej Zgromadzenia, która zatwierdziła dziesięć dodatkowych punktów (tzw. Supplementary Items) do debaty w komisjach generalnych i na posiedzeniu plenarnym. Projekt polskiej rezolucji trafił do rozpatrzenia w Komisji Generalnej ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych, której członkiem ze strony Polski jest Poseł Barbara Bartuś. Komisja Stała jednogłośnie zaaprobowała budżet na rok 2022/2023 i  udzieliła ogólnego poparcia propozycji Przewodniczącego Delegacji Ukraińskiej zmiany Regulaminu Zgromadzenia, przewidującej wprowadzenie mechanizmów zawieszania mandatu delegacji, której kraj naruszył suwerenność i integralność terytorialną innego państwa uczestniczącego w OBWE.

Propozycja przedstawiona przez Delegację Ukraińską została też przeanalizowana przez członków Komisji Regulaminowej ZP OBWE i uznana za akceptowalną podstawę do dalszych prac, których efekt zostanie przedstawiony do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu statutowym Komisji Stałej Zgromadzenia w Sofii w październiku 2022 roku.

Przewodnicząca polskiej Delegacji wzięła także udział w posiedzeniu Komisji do spraw Migracji, gdzie jako gość specjalny opowiadała o dotychczasowych, kompleksowych działaniach Polski w zakresie migracji, związanych przede wszystkim z wojną w Ukrainie. W swojej wypowiedzi Poseł Barbara Bartuś odniosła się również do prowokacyjnych działań na granicy polsko-białoruskiej oraz podkreśliła wagę potencjalnej fali migracyjnej z Afryki wywołanej wzrastającym kryzysem żywnościowym. Przedstawiciele Komisji ds. Migracji, podobnie jak wcześniej, podczas posiedzenia Komisji Stałej, Przewodnicząca ZP OBWE  Margareta Cederfelt ze Szwecji i Sekretarz Generalny ZP OBWE, podziękowali Poseł Barbarze Bartuś za możliwość odwiedzenia granicy polsko-ukraińskiej, gdzie mogli zobaczyć ogromną skalę polskiej pomocy udzielanej migrantom z Ukrainy.

Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła również w spotkaniu Grupy ds. Jedwabnego Szlaku, która po nowelizacji swojego statutu, ma się zajmować przede wszystkim sprawami konektywności oraz monitorować działania Chin w tym zakresie. Wraz z innymi członkami Delegacji wzięła też udział w spotkaniu „Tworząc nowy Kazachstan w zmieniającym się świecie i współczesnych wyzwaniach”, organizowanym przez Delegację Kazachstanu.

Na posiedzeniach plenarnych Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rozpatrzono punkt uzupełniający “Wojna agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i jej narodowi oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie OBWE”. Wspólna rezolucja Delegacji Litwy, USA i Ukrainy została przyjęta z kilkoma poprawkami. Jednak dzięki wyraźnemu stanowisku Ukrainy, konsultowanemu z Poseł Barbarą Bartuś, odrzucono poprawkę zgłoszoną przez Delegację Czech, zastępującą w tekście rezolucji określenie „kraje sąsiadujące z Ukrainą” na „kraje pobliskie”. Jednocześnie Przewodniczący Delegacji Ukrainy Mykyta Poturaiev w swoim przejmującym wystąpieniu podkreślał wyjątkowość pomocy udzielanej przez Polskę i Polaków.

„Rezolucja na temat znaczenia Wymiaru Ludzkiego w kontekście aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze OBWE”, złożona przez polską Delegację również znalazła się w dokumencie końcowym Sesji – „Deklaracji z Birmingham”. Rezolucja przyjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Wezwano w niej odpowiednie struktury OBWE do gromadzenia dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludności, ludobójstwo i naruszanie praw człowieka na Ukrainie w celu wykorzystania ich w przyszłości w sądach. Polska Delegacja apelowała również o podnoszenie świadomości uchodźców wojennych, wezwała do dyskusji nad najbardziej aktualnymi kwestiami humanitarnymi i naruszeniami praw człowieka. Rezolucja zakłada również aktywność społeczeństwa obywatelskiego wobec uchodźców i zakłada wspieranie wysiłków mających na celu ochronę praw człowieka, podstawowych wolności i rozwój instytucji demokratycznych w państwach należących do OBWE.

Na sesję ZP OBWE do Birmingham przybył również, jako Urzędujący Przewodniczący OBWE, Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Zbigniew Rau, który spotkał się z polską Delegacją. W trakcie spotkania przede wszystkim omówiono działania związane z przypadającym w bieżącym roku polskim przewodnictwem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Polską Delegację Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE, oprócz przewodniczącej Delegacji Barbary Bartuś, na sesji w Birmingham reprezentowali posłowie: Agnieszka Pomaska – zastępca przewodniczącego Delegacji (PO), Joanna Lichocka (PiS), Rafał Adamczyk (Lewica), Radosław Fogiel (PiS) oraz Senator Grzegorz Bierecki (PiS).

Na sesji ZP OBWE w Birmingham