Kolejne środki dla Regionu z programów MKiDN

Decyzją Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego w ramach odwołań złożonych do I naboru Programu „Ochrona zabytków” na rok 2022 oraz Programu Infrastruktura kultury do Regionu do Regionu popłynie ponad 2 mln zł.

Dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków” staraniem Poseł Barbary Bartuś,  otrzymają m.in.:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej128 tysięcy zł na konserwację wyposażenia i wystroju architektonicznego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, XVI-XX w.
 • Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Małastowie – 270 tysięcy zł na kościół pw. NMP Wniebowziętej (d. cerkiew greckokatolicka) i mur kamienno-ceglanego wokół kościoła (1805 r.):,
 • Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej – 280 tysięcy zł na konserwację techniczną fundamentu świątyni, ogrodzenia, drogi procesyjnej oraz wymianę nasadzeń wokół zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej z 1885 r.,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu – 200 tysięcy zł na konserwację ołtarza głównego Bazyliki Kolegiackiej pw. Św. Małgorzaty (XV w.) – etap II,
 • Klasztor Franciszkanów pw. św. Anny w Bieczu140 tysięcy zł na prace konserwatotrskie zabytkowych okien kościoła i klasztoru franciszkańskiego (XVII w.).

Łączna kwota w ramach I naboru Programu „Ochrona zabytków” na rok 2022 przeznaczona na realizację wszystkich zakwalifikowanych 723 projektów, tj. 483 w wyniku I naboru oraz 240 po rozpatrzeniu odwołań, wyniosła prawie 191 mln zł i jest to wzrost o ponad 30 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

W wyniku odwołań w ramach programu „Ochrona zabytków” dofinansowanie w okręgu wyborczym Poseł Barbary Bartuś otrzymały też:

 • Parafia Rzymskokatolicka w. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu – 270 tysięcy zł na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Elżbiety (XIV w.) – kontynuacja,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej k. Limanowej180 tysięcy zł na ratunkowe prace konstrukcji, oczyszczenie, odgrzybianie i impregnacja kościoła pw. św. Szymona i Judy (XVII w.) – kontynuacja,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Spytkowicach – 275 tysięcy zł na konserwację techniczną i estetyczna ołtarza głównego (XVIII w.): kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej (1758 r.),
 • Parafia Orawka – 70 tysięcy zł na zabezpieczenie i wyeksponowanie istniejącego zabytkowego oryginalnego otoczenia o charakterze parkowym kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (XVII w.),
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Żegiestowie – 175 tysięcy zł na konserwację ceglano-kamiennych ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Anny i św. Michała Archanioła (dawna cerkiew1917 r.) – etap I

Dofinansowanie z programu „Infrastruktura kultury” otrzymają m.in.:

 • Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “Elpis” – 100 tysięcy zł na podniesienie jakości działań w sferze kultury. Prace remontowo- adaptacyjne pomieszczeń na cele działalności kulturalnej
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej – 100 tysięcy zł na modernizację domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap V