Flagi od Poseł Barbary Bartuś

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej stanem epidemii, w dniu 2 maja 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, wyszła na gorlickie ulice i Rynek, aby mieszkańcom rozdawać flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Biało-czerwony symbol mogli otrzymać wszyscy, którzy zjawili się na gorlickim rynku w okolicach godziny 11.00. Chętnych, by zabrać flagę do domu, nie brakowało. Tym bardziej, że w tym dniu w Gorlicach pojawili się redaktorzy programu TVP2 Pytanie na śniadanie i również promowali wywieszanie biało-czerwonej z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3-ego Maja.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z trzech naszych symboli narodowych. Za symbol państwowy biało-czerwona została uznana dopiero po I wojnie światowej – w 1919 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadający na 2 maja został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 roku.

Biało-czerwona flaga jest symbolem Polskiej tożsamości narodowej oraz historii naszego kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem polską flagę można wywieszać nie tylko przy okazji świąt państwowych, ale też na co dzień.

Łącznie Poseł Barbara Bartuś rozdała ponad 100 dużych flag na drzewcach i prawie 500 mniejszych biało czerwonych chorągiewek. Wszyscy, którzy otrzymywali flagi od Poseł Barbary Bartuś usłyszeli, że flaga powinna być traktowana z należytą czcią i szacunkiem.

Flagi od Poseł Barbary Bartuś