VII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Mimo nauczania zdalnego w klasach V-VIII i szkołach ponadpodstawowych oraz licznych obostrzeń związanych z pandemią, po rocznej przerwie, we wtorek 15 lutego 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbyły się przesłuchania Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

O wysokim znaczeniu VII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej świadczy objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.

Głównym inicjatorem i organizatorem tego Konkursu jest Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, a współorganizatorami tej edycji byli: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, Gorlickie Centrum Kultury, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej, Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach oraz Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego.

VII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej skierowany został do uczniów szkół z całego okręgu wyborczego Poseł Barbary Bartuś i do Gorlic przyjechali uczestnicy z różnych miejscowości powiatów gorlickiego, sądeckiego, Miasta Nowy Sącz i powiatu limanowskiego. Łącznie w wydarzeniu tym wzięło udział 22 solistów oraz 7 zespołów.

Zgodnie z regulaminem każdy z uczestników miał do zaprezentowania z pamięci dwa utwory. Pierwszy to były dwie wylosowane zwrotki pieśni z listy utworów obowiązkowych, w skład której wchodziły: ,,Mazurek Dąbrowskiego”, ,,Pierwsza Brygada”, ,,Warszawianka 1831″, ,,Rota”, ,,Boże coś Polskę” oraz ,,Piechota”, natomiast drugi był samodzielnie wybierany przez uczestnika.

Przesłuchania odbywały się w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I – IV szkół podstawowych, uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz w dwóch kategoriach: solistów i zespołów.

Występy młodych artystów oceniało profesjonalne jury, w składzie: Henryk Rąpała Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach – przewodniczący, Wacław Wacławiak i Natalia Zabrzeska – Borowiec – soliści Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, Piotr Milczanowski z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa, Janusz Zięba Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury oraz Robert Gryzik Dyrektor Szkoły Muzycznej w Bobowej.

Uczestnicy podczas przesłuchań zaprezentowali zróżnicowany i bogaty w walory muzyczne repertuar pieśni patriotycznych, które nawiązywały do ważnych wydarzeń z dziejów naszej Ojczyzny. W dowód uznania wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali od Poseł Barbary Bartuś pamiątkowe dyplomy i ciekawe upominki, w tym starsi uczniowie wartościową książkę wydaną przez IPN „Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski 1918-1989”.

Laureatami VII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w poszczególnych kategoriach zostali:

Soliści, uczniowie szkoły podstawowej klas I-IV

I miejsce zajęły ex aequo

Teresa Kutek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Mazurek Dąbrowskiego” oraz wybrany utwór p.t. „Czy wojna jest dla dziewczyn” oraz Natalia Krok ze Szkoły Podstawowej w Koniuszowej wykonując wylosowane 1 i 2 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz utwór „Białe Róże”;

II miejsce zajął Piotr Duda ze Szkoły Podstawowej w Kobylance, wykonując wylosowaną 3 i 4 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz wybrany utwór opowiadający historię bezimiennych członków Polskiego Podziemia p.t. „Biały Krzyż”;

III miejsce zajęła Julia Klimek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Pierwsza Brygada” oraz wybrany utwór p.t. „Idą leśni”;

Soliści, uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII

I miejsce zajęła Wiktoria Ziobrowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Mazurek Dąbrowskiego” oraz wybrany utwór p.t. „Wariatka”;

II miejsce – nie przyznano

III miejsce zajęły ex aequo

Julia Białkowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz wybrany utwór p.t. „Szary Mundur” oraz Oliwa Dobosz ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej, wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany utwór p.t. „Co to jest niepodległość”;

Wyróżnienia

Kinga Nosal ze Szkoły Podstawowej w Jankowej, wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz wybrany utwór p.t. „O mój rozmarynie”;

Anastazja Pałka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Pierwsza Brygada” oraz wybrany utwór p.t. „Wolność”;

Hanna Stefanowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, Wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Warszawianka” oraz wybrany utwór p.t. „Pałacyk Michla”;

Soliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – nie przyznano

II miejsce zajęły ex aequo

Kinga Iwan z Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu, wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany utwór p.t. „Miasto” oraz Natalia Gogola z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Rota” oraz wybrany utwór p.t. „Alunia”;

III miejsce – nie przyznano

Zespoły

I miejsce otrzymał Zespół „Książkiewicz Family” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany utwór p.t. „Miejcie Nadzieję”;

II miejsce otrzymał Zespół „Mali Partyzanci” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz wybrany utwór p.t. „Pieśń o przeszłości”;

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie

Zespół „Ich Trzech” z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance, wykonując Mazurek Dąbrowskiego oraz utwór p.t. „Polskie Kwiaty”;

VII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej
« 1 z 4 »