Konferencja Europa Karpat w Karpaczu

Poseł Barbara Bartuś w dniach 8-9 września 2020 roku, wzięła udział w Konferencji „Europa Karpat”, zorganizowanej w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Europa Karpat” jest stałym wydarzeniem organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego. przez Kancelarie Sejmu, we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Sam cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 roku. Stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów, dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju i to nie tylko Karpat, ale też obszaru Trójmorza i Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencję otworzyli wspólnie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i Poseł Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu w latach 2015 – 2019, który jest współtwórcą i pomysłodawcą idei Konferencji.

Poseł Barbara Bartuś była moderatorką panelu „Wody Karpat” podczas którego politycy i naukowcy dyskutowali na temat problemów związanych z zasobami wodnymi. Wzrost liczby ludności, urbanizacja, a także rozwój infrastrukturalny, prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na zasoby wodne, co stawia je w roli strategicznego surowca gwarantującego postęp gospodarczy. W tym kontekście rzeki Karpat nabierają jeszcze większego znaczenia, jako potencjalne źródło zaopatrzenia własnego oraz innych obszarów Polski i jej sąsiadów. Zapewnienie wody pitnej oraz ochrona siatki hydrograficznej na obszarze Karpat to wyzwania których nie można lekceważyć.

Konferencja Europa Karpat w Karpaczu