Po raz kolejny na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Poseł Barbara Bartuś w dniach 7 – 9 września 2021 roku wzięła udział w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.

Forum Ekonomiczne, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Od prawie 30 lat skupia ona liderów politycznych, gospodarczych i społecznych pochodzących z całego świata.

Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Poseł Barbara Bartuś, będąc też członkiem Parlamentarnego Zespołu Karpacki, głównie brała udział w konferencji „Europa Karpat”, organizowanej również po raz XXX, przez Sejm RP. Głos zabrała podczas panelu „Przyszła Europa otwarta czy zamknięta?”, którego moderatorem był Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jan Malicki.

W debacie tej udział wzięli też: Kanclerz Aleksander Milinkiewicz z Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego, Dyrektor Instytutu Badawczego Strategii Europejskiej na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej Węgier Tibor Navracsics, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii Ben-Oni Ardelean oraz Członek Komitetu ds Obrony i Bezpieczeństwa w Parlamencie Czarnogóry Ivan Brajović.

Politycy dyskutowali o wyzwaniach przyszłości dla regionu Karpat, poszukiwaniu kompromisu pomiędzy postulatami większej integracji i koncepcją Europy państw solidarnych i oraz suwerennych.

Poseł w swoich wystąpieniach zwróciła m.in. uwagę na sytuację sprzed kilku lat, gdy mieliśmy najazd imigrantów i Europa była bardzo otwarta. Wtedy Polska i Węgry powiedziały, że tak nie może być. Była to słuszna decyzja. Barbara Bartuś nawiązała też w swojej wypowiedzi do ojców założycieli Unii i zwróciła uwagę na wartości na których Unia Europejska była tworzona.

Jednocześnie polska parlamentarzystka podkreśliła, że nasz kraj aktywnie wspiera europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich, a zwiększenie dynamiki w zakresie polityki rozszerzenia UE jest jednym z priorytetów Polski.

W ostatnim dniu Forum Ekonomicznego Poseł Barbara Bartuś, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego, wzięła udział jako prelegentka w panelu „Współpraca na rzecz budowania marki regionu karpackiego”, którego moderatorem była Dyrektor Wykonawczy Euroregionu Karpaty-Ukraina Hałyna Łytwyn z  Ukrainy.

Odpowiadając na pytanie jak promować i inwestować w markę karpacką oraz w jaki sposób można poszerzyć wiedzę na temat Karpat w krajach Unii Europejskiej dyskutanci podkreślili, że efektywna promocja wymaga współpracy sąsiadujących ze sobą na tym obszarze krajów – Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, które wspólnie mogą wykreować pozytywny wizerunek Regionu.

Forum Ekonomiczne, to nie tylko konferencje, ale to też wydarzenia towarzyszące i miejsce do rozmów bilateralnych. Do ważniejszych, w których Poseł Barbara Bartuś wzięła udział wraz Przewodniczącym Markiem Kuchcińskim, należy zaliczyć spotkanie z parlamentarzystami z Rumunii oraz spotkanie ze Słowakami.

Po raz kolejny na Forum Ekonomicznym w Karpaczu