Nowy samochód bojowy dla OSP Rozdziele

Poseł Barbara Bartuś w sobotę 9 października wzięła udział w uroczystości oficjalnego przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozdzielu lekkiego samochodu bojowego marki Mitsubishi. Nowy pojazd kosztował ponad 362 tysiące złotych, a zakup był możliwy dzięki otrzymanym przez Gminę Lipinki dotacjom.

Uroczystość została rozpoczęta Mszą Świętą w szkole, która tymczasowo służy mieszkańcom za kaplicę. Po Eucharystii Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach Ks. Wacław Śliwa wraz z Księdzem Grzegorzem Nazarem Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Rozdzielu dokonali poświęcenia samochodu, a Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z Wójtem Gminy Czesławem Rakoczym, Komendantem Powiatowym PSP Krzysztofem Gładyszem oraz Wiceprezesem PGE Pawłem Śliwą dokonali symbolicznego rozpakowania samochodu.

Na koniec Poseł Barbara Bartuś pogratulowała całej społeczności Rozdziela nowego samochodu strażackiego, a druhnom i druhom podziękowała za zaangażowanie oraz służbę Panu Bogu i drugiemu człowiekowi.

Nowy samochód bojowy dla OSP Rozdziele