Spotkanie Opłatkowe Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej

W sobotę 4 stycznia 2020 roku Poseł Barbara Bartuś, na zaproszenie Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, wzięła udział w dorocznym, diecezjalnym spotkaniu opłatkowym członków Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych zrzeszonych w Izbach Rzemieślniczych nowosądeckiej, tarnowskiej i krakowskiej. W sali reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu zgromadziło się wielu gości i przedstawicieli środowiska związanego z rzemiosłem z całego regionu.

Podczas spotkania do zebranych zwrócił się Ks. Biskup dr Andrzej Jeż, który podkreślił ważną funkcję, jaką pełni praca rzemieślnicza. Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej zauważył, że współczesny człowiek na nowo odkrywa wartość pracy i swojego powołania. Zaakcentował też fakt, że ludzie pracy nie są jedynie trybikami w maszynie, ale również podmiotami obdarzonymi godnością, osobami, które chcą się cieszyć swoją pracą i jej owocami. Wskazał również na znaczenie drobnego rzemiosła dla życia gospodarczego, ale również społecznego i kulturalnego i to nie tylko w kontekście danego regionu, ale także całego Państwa. Zaznaczał, że praca ma także wymiar budowania i wzmacniania więzi międzyludzkich.

Na koniec Ks. Biskup pobłogosławił opłatki, którymi następnie wszyscy się łamali składając sobie najlepsze życzenia na Nowy 2020 Rok. Zebrani wysłuchali też przepięknych kolęd wykonanych przez Sądecką Orkiestrę Kameralną pod batutą Leszka Mieczkowskiego.

Izba Rzemieślnictwa i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu obejmuje dawny teren województwa nowosądeckiego i skupia pięć cechów w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Nowym Targu oraz Zakopanem. Działa 1600 zakładów pracy, w których jest zatrudnionych prawie 13 tysięcy pracowników różnego rodzaju rzemiosła. Już od ponad ćwierć wieku sądecka izba jest jedyną jednostką tego typu w Polsce, która prowadzi własne szkolnictwo zawodowe czyli tzw. szkoły cechowe.

Spotkanie Opłatkowe Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej