Spotkanie z Ambasadorem Kazachstanu w Polsce Panem Alimem Kirabajewem

Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej Barbara Bartuś w dniu 14 grudnia 2020 roku spotkała się w Warszawie z Ambasadorem Kazachstanu w Polsce Panem Alimem Kirabajewem, który w tym roku rozpoczął swoją misję w Polsce. Pani Poseł pogratulowała Panu Ambasadorowi objęcia funkcji i wspomniała, że poprzedni Ambasador Kazachstanu w RP – Pan Margułan Baimukhan znacząco przyczynił się do intensyfikacji rozwoju kontaktów polsko – kazachstańskich.

Poseł Barbara Bartuś poinformowała o ukonstytuowaniu się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  Polsko – Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej i wyraziła przekonanie, że grupa rozwinie intensywną współpracę z partnerami w parlamencie Kazachstanu niezwłocznie po wygaszeniu pandemii koronawirusa. Pani Poseł wspomniała o swoich wcześniejszych wizytach w Kazachstanie,  a jednocześnie przekazała decyzję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym polska Delegacja nie weźmie udziału w styczniu 2021 r. w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Kazachstanie.

Ambasador Alim Kirabajew zapewnił, że po wyborach parlamentarnych w Kazachstanie ukonstytuuje się nowy skład Kazachstańsko – Polskiej Grupy Parlamentarnej i podziękował za pomoc humanitarną okazaną przez Polskę w walce z  COVID-19.

Zaznaczył, że pomiędzy Polską i Kazachstanem nie ma znaczących problemów, czy kwestii spornych. Podstawą relacji między państwowych są kontakty międzyludzkie, a te są pomiędzy narodami Polski i Kazachstanu bardzo dobre. Ponad 30-tysięczna Polonia w Kazachstanie jest ważną częścią społeczeństwa Kazachstanu i pomostem z Polską. Według zapewnień Ambasadora Alima Kirabajewa pomyślnie rozwija się działalność kościoła katolickiego w Kazachstanie.

Ambasador Kazachstanu podkreślił, że priorytetem jego misji będzie promowanie współpracy gospodarczej.

Rozmówcy zgodzili się, że należy kontynuować i rozwijać współprace w dziedzinie kształcenia, odnotowując rosnące zainteresowanie studentów kazachskich nauką na polskich uczelniach oraz wzrost liczby nauczycieli z Polski skierowanych do pracy w Kazachstanie.