Na forum przewodniczących Delegacji krajowych do ZP OBWE

Poseł Barbara Bartuś pełniąc ponownie w tej kadencji Sejmu funkcję Przewodniczącej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w dniu 12 listopada 2020 r. wzięła udział w posiedzeniu Komisji Stałej ZP OBWE. Posiedzenie, które ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 odbyło się w formule online, poświęcone było przede wszystkim przedstawieniu działań Zgromadzenia Parlamentarnego w ostatnich miesiącach.

Na początku uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia gościa specjalnego, którym był Dyrektor Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley. Organizacja ta za wysiłki na rzecz zwalczania głodu i wkład w poprawę warunków pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem otrzymała za rok 2020 Pokojową Nagrodę Nobla.

Gość w swoim wystąpieniu podkreślił ogromny wpływ obecnej pandemii na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i ostrzegł, że rok 2021 może okazać się katastrofalnym w tym zakresie, szczególnie dla krajów tak potrzebujących jak Etiopia, Burkina Faso, Jemen czy państwa Sahelu. Widmo głodu często prowadzi do masowej migracji i wystawia ludność na zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych.

David Beasley zaapelował o przeznaczanie przez kraje bogatsze odpowiednich środków na żywność dla potrzebujących obszarów. Podkreślił, że pomaganie ludziom w kraju ich pochodzenia jest o wiele tańsze i bardziej skuteczne, niż późniejsze, ewentualne wspieranie emigrantów. W tym kontekście porównał kwotę 0,5 euro dziennie na wystarczającą pomoc potrzebującym w Syrii, do nawet 100 euro dziennie, potrzebnych na utrzymanie emigrantów w stolicach europejskich.

Na posiedzeniu odbyła się dyskusja o misjach obserwacyjnych ZP OBWE wyborów w Czarnogórze, Gruzji i Stanach Zjednoczonych, ale też podnoszono temat obecnego kryzysu instytucjonalnego w OBWE. Szeroko omawiana była sytuacja na Białorusi, konflikt o Górski Karabach, jak również agresywna polityka Rosji, szczególnie na terenach okupowanych w Gruzji i na Ukrainie.

Poseł Barbara Bartuś zabierając głos nawiązała na początku do wypowiedzi Dyrektora Światowego Programu Żywnościowego ONZ i zdecydowanie poparła jego apel o pomoc potrzebującym na miejscu, a nie poprzez sprowadzanie do Europy emigrantów. Przewodnicząca polskiej Delegacji do ZP OBWE przypomniała, że Polska skutecznie realizuje taką koncepcję, szczególnie wobec Syrii, począwszy od roku 2016 r., tj. od czasu gdy władzę w Polsce przejęła Zjednoczona Prawica i Premierem RP została Beata Szydło. I taką właśnie pomoc powinna być realizowana również w przyszłości.

W swej wypowiedzi Poseł Barbara Bartuś silnie zaakcentowała także zaniepokojenie Polski sytuacją w Górskim Karabachu, a szczególnie liczbą ofiar wśród osób cywilnych, zaznaczając jednocześnie, że Polska z uwagą obserwuje ostatnie porozumienie o przerwaniu ognia. Wskazała równocześnie na pilną potrzebę uzgodnienia międzynarodowego programu odbudowy zniszczonych terenów Górskiego Karabachu i okolicznych regionów z uwagi na nadchodzącą zimę, wyjątkowo ostrą w tamtym górzystym regionie. Zadeklarowała, że Polska jest gotowa rozważyć swoje uczestnictwo w rozmowach prowadzących do uzgodnienia programu odbudowy i rozwoju Górskiego Karabachu. Poinformowała, że Polska już wpłaciła 100 tys. euro na konto Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych obu stron konfliktu.

Przewodnicząca polskiej Delegacji wskazała, że OBWE jest odpowiedzialna za zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie istniejących, w tym przedłużających się konfliktów na Świecie. Niestety, sytuacja w Górskim Karabachu, konflikt rosyjsko-ukraiński, czy sytuacji w Gruzji i Mołdawii są dalekie od stabilizacji.

W swym wystąpieniu sporo miejsca Poseł Barbara Bartuś poświęciła niepokojącym naruszeniom praw człowieka na Białorusi. Wezwała  jednocześnie władze białoruskie do zaprzestania naruszających prawa człowieka praktyk, takich jak użycie siły wobec uczestników pokojowych protestów, tortury i nieludzkie traktowanie osób zatrzymanych, bezprawne aresztowania, wymuszone zaginięcia. Mówiła o konieczności zaprzestania przemocy i tortur, zwolnienia więźniów politycznych i dziennikarzy, zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszeń oraz wprowadzenia strukturalnych zmian do prawodawstwa białoruskiego.

Na koniec poinformowała również, że Polska rozpoczęła przygotowania do objęcia w 2022 roku przewodnictwa w OBWE i już od 1 stycznia 2021 r. będzie razem z Albanią i Szwecją w tzw. „Trójce”.