Konkurs Historyczny dla uczniów Szkół Podstawowych oraz III klas gimnazjalnych – zapowiedź

Tradycją stało się już, że co roku na przełomie kwietnia i maja Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP organizuje Konkurs Historyczny ,,Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie”. W roku 2019 finał konkursu odbędzie się w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach w piątek 10 maja i będzie to już jego XI edycja.

Konkurs ma zasięg wojewódzki. Szkoły podstawowe oraz III klasy gimnazjalne z terenu całej Małopolski mogą zgłaszać swój udział w Konkursie od 4 marca do 15 marca 2019 roku.

Współorganizatorami Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 maja – Czasy Stanisławowskie” są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego oraz  Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach.

Patronat Honorowy nad XI Konkursem Historycznym objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński.

Podobnie jak w ubiegłych latach, każdy uczestnik Konkursu otrzyma upominek. Główną nagrodą  dla zwycięskich zespołów, które zajmą miejsca od I do V jest wyjazd wraz ze swoimi opiekunami na dwa dni do Warszawy sponsorowany przez Posła na Sejm RP Barbarę Bartuś i Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach. Ponadto, uczestnik który indywidualnie uzyska najlepszy wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową.

Informacje o konkursie wraz z formularzami zgłoszeń zostały już rozesłane przez Biuro Poselskie do Szkół okręgu wyborczego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można pobrać też poniżej:

  • Regulamin KH ,,Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” – do pobrania
  • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
  • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy (plik WORD) – do pobrania
  • Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych– do pobrania
  • Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku – do pobrania

Powyższe materiały dostępne są także na stronach internetowych Małopolskiego Kuratorium Oświaty (https://kuratorium.krakow.pl/) oraz Współorganizatora Konkursu – Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach (http://www.mzs4gorlice.pl/news.php) .

Szczegółowe informacje na temat Konkursu będzie można uzyskać w Biurze Poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś przy ulicy Ks.B.Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach tel./fax 18 352 01 13 lub 600 269 937 w poniedziałki w godz. od 9.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki w godz. od 9.00 do 15.00.

W środy i czwartki biuro jest zamknięte.

Wszystkich uczniów serdecznie zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy na temat historii Polski i zapraszamy do udziału.