“Wolność trzeba stale zdobywać – Kapłani w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie…”. Konkurs Historyczny dla uczniów szkół średnich z Małopolski – zapowiedź

Kontynuując inicjatywę, którą Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podjęła podczas swojej pierwszej kadencji w Sejmie, również w roku szkolnym 2018/2019 organizuje konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej. Temat tegorocznego Konkursu dla uczniów szkół średnich „Wolność trzeba stale zdobywać – kapłani w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na tle historii Polski od 1 IX 1939 do 2 IV 2005” nawiązuje do wyjątkowego Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale też do innych ważnych rocznic przypadających w 2019 roku.

Szkoły średnie z terenu całej Małopolski mogą zgłaszać swój udział w Konkursie od 25 lutego do 8 marca 2019 roku.
Tematyka skoncentrowana wokół księży walczących o Wolną Polskę ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na postawy kapłanów w czasie II wojny światowej oraz w okresie komunistycznego zniewolenia. W 2019 roku obchodzić będziemy m.in. 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 70. rocznicę zamordowania Ks. Władysława Gurgacza (w czasie wojny kapelana w gorlickim szpitalu), 35. rocznicę zamordowania Ks. Jerzego Popiełuszki oraz 40. rocznicę I Pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Współorganizatorami Konkursu są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego oraz Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach.
Patronat Honorowy nad tegorocznym Konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Finał Konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Uczestniczyć w nim mogą zgłoszone do udziału w Konkursie trzyosobowe
reprezentacje Szkół wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, dla wszystkich uczestników Konkursu Historycznego przewidziane są upominki. Nagrodą dla zespołów, które zajmą miejsca od I do V jest sponsorowany przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś i  Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach wyjazd wraz ze swoimi opiekunami na dwa dni do Warszawy. Ponadto uczestnik, który indywidualnie uzyska najlepszy wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można pobrać też poniżej:
  • Regulamin – do pobrania
  • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
  • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy (plik WORD) – do pobrania
  • Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik niepełnoletni) – do pobrania
  • Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik pełnoletni) – do pobrania
  • Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku (uczestnik niepełnoletni) – do pobrania
  • Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku (uczestnik pełnoletni) – do pobrania
Materiały dostępne są także na stronach internetowych Małopolskiego Kuratorium Oświaty (https://kuratorium.krakow.pl) oraz Współorganizatora Konkursu – Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierze Pułaskiego w Gorlicach (http://www.zszgorlice.iap.pl).
Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Biurze Poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś przy ulicy Ks. B. Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach tel./fax 18 352 01 13 lub 600 26 99 37 w poniedziałki w godz. od 9.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki w godz. od 9.00 do 15.00.
Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału i zachęcamy do kontaktu ze swoimi nauczycielami historii.