Spotkanie z kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce

Przewodnicząca Polsko – Kazachstańskiej grupy parlamentarnej Poseł Barbara Bartuś w dniu 15 listopada spotkała się z kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce. W spotkaniu wziął też udział Ambasador Republiki Kazachstanu Ałtaj Abibułłajew oraz ze strony polskiej Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko.

Poseł Barbara Bartuś zwróciła uwagę na konieczność wzmocnienia dialogu i współpracy pomiędzy naszymi państwami. Przypomniała również, że we wrześniu 2014 roku w Astanie została podpisana umowa międzyrządowa o współpracy w dziedzinie edukacji. Stwarza to szansę przyjazdu do Polski studentów kazachstańskich na studia na poziomach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wykonanie niniejszej umowy nie tylko sprzyja rozwojowi kontaktów w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, ale również przyczynia się do wzmocnienia wymiaru ludzkiego stosunków pomiędzy Polską a Kazachstanem.

Podkreśliła także fakt, że obecnie na terenie Kazachstanu zamieszkuje ponad 34 tys. Polaków oraz że Rząd RP jest zainteresowany stwarzaniem sprzyjających warunków do tego, aby Polacy mieszkający w Kazachstanie mogli zachować swoją kulturę, język i tradycję.

Spotkanie z kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce