Zgłoszenia do Konkursu Historycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Józef Piłsudski w służbie Niepodległej. W 150 rocznicę urodzin Marszałka”.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Marszałek Józef Piłsudski 

Poseł na Sejm Barbara Bartuś chcąc podkreślić przypadającą w 2017 roku 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i decyzję Sejmu RPorganizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Józef Piłsudski w służbie Niepodległej. W 150 rocznicę urodzin Marszałka”.

Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu jego wielkich zasług dla Polski oraz w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości. W uchwale Sejmu podkreślono, że 5 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.

Przypomniano, że był on współtwórcą Wojska Polskiego, pełnił funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

„Józef Piłsudski w służbie Niepodległej. W 150 rocznicę urodzin Marszałka” jest już ósmą edycją corocznego konkursu historycznego organizowanego przez Poseł Barbara Bartuś dla szkół licealnych. Finał obędzie się 17 maja 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu.

Co roku, konkurs organizowany dla szkół ponadgimnazjalnych ma inny temat. Poseł Barbara Bartuś, poprzez tę inicjatywę, chce pielęgnować wśród młodzieży pamięć o bohaterach narodowych oraz mobilizować młodych Polaków do pogłębiania wiedzy o naszej Ojczyźnie.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Tradycyjnie do współorganizacji włączyli się: Oddział IPN w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Liceum Ogólnokształcące w Bieczu i Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego Tomasz Płatek.

W imieniu organizatorów zachęcamy uczniów ze szkół województwa małopolskiego, a w szczególności z szeroko rozumianej Sądecczyzny, do udziału w konkursie. Na wszystkich uczestników czekają publikacje IPN-u, a dla laureatów nagrodę tradycyjnie stanowić będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy.

Inicjatorzy wyrażają nadzieje, że udział w konkursie będzie dla młodych ludzi doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie upływa 10 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Poselskim Poseł Barbary Bartuś przy ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach. Tel: 18 352 0113 lub 666 016 999.

Biuro czynne jest w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz we wtorki i piątki w godz. od 9:00 do 15:00.

W środy i czwartki biuro jest nieczynne.