Na Święcie Narodowym Kazachstanu

Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej Poseł Barbara Bartuś w piątkowy wieczór 9 grudnia 2016 r. wzięła udział w uroczystościach z okazji 25-lecia odzyskania Niepodległości przez Republikę Kazachstanu.

W obchodach poprzedzających Dzień Niepodległości Kazachstanu, które odbyły się w Hotelu Marriott w Warszawie,uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki oraz polityki.

W powitalnym wystąpieniu J.E. Ambasador Altay Abibullayev przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy swojego kraju. Podkreślił bardzo dobre kontakty między Republiką Kazachstanu a Rzeczypospolitą Polską i rozszerzanie współpracy politycznej, gospodarczej i kulturowej.

Kazachstan – państwo leżące częściowo w Europie (5,4 % powierzchni) i częściowo w Azji, jako ostatnia z republik ZSRR, proklamował swoją niepodległość 16 grudnia 1991 roku. Dlatego też w dniach 16-17 grudnia przypada w Republice Kazachstanu święto narodowe. Polska stosunki dyplomatyczne z Kazachstanem nawiązała w 1992 roku.

W czasie rządów Stalina, Kazachstan znany był ze znajdujących się na jego terenie obozów pracy (łagrów) oraz jako miejsce deportacji m.in. ludności polskiej oraz Czeczenów.