W Sejmie RP spotkanie z chińską Delegacją

Poseł Barbara Bartuś, Wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej w dniu 14 września 2016 r. wzięła udział w spotkaniu z delegacją z Chin na czele z Wiceprzewodniczącym Komisji Prawnej OZPL XII kadencji – Li Shishi.

Rozmowy z przebywającą w Polsce chińską Delegacją odbyły się z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP Posła Marka Asta. Głównym tematem dyskusji były perspektywy rozwoju relacji polsko – chińskich oraz możliwość wzmocnienia współpracy pomiędzy Chinami, a Europą Środkowo – Wschodnią.

Politycy byli zgodni co do tego, że kontakty na płaszczyźnie parlamentarnej są ważnym elementem stosunków polsko – chińskich i powinny się nadal rozwijać. Podczas spotkania podkreślano także wszechstronny charakter współpracy między państwami w dziedzinie nauki, kultury, techniki, edukacji itp.

Wizyta Przewodniczącego Komisji Prawnej jest kolejnym dowodem na znaczące ożywienie wymiany międzyparlamentarnej między naszymi krajami w ostatnim czasie.

W Sejmie RP spotkanie z chińską Delegacją