Z misją obserwacyjną w Niemczech

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniach 21-25 września 2017 roku przewodniczyła Delegacji Sejmu i Senatu RP w misji obserwacyjnej ZP OBWE wyborów parlamentarnych w Niemczech.

Przed niedzielnymi wyborami, obserwatorzy ZP OBWE, tj. parlamentarzyści z 25 krajów spotkali się w Berlinie z przedstawicielami komitetów wyborczych, mediów i organizacji pozarządowych.

Dzień głosowania Poseł Barbara Bartuś wraz z Posłem Grzegorzem Schreiberem spędzili w okręgach w Monachium, monitorując przebieg całego procesu wyborczego, począwszy od otwarcia lokali wyborczych aż do ich zamknięcia, liczenia głosów i sporządzania protokołów.