Poseł Barbara Bartuś pyta o Rafinerię „Glimar”

Na 48 posiedzeniu Sejmu RP 28 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś ponownie poruszyła zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z byłą Rafinerią Nafty „Glimar” w Gorlicach. Pani Poseł zarysowała dwie główne płaszczyzny problemu. Jedna to kwestia bieżącej reakcji na składowanie na terenie byłego zakładu ponad 1600 ton toksycznych, rakotwórczych odpadów niewiadomego pochodzenia oraz potrzeby natychmiastowego podjęcia działań likwidujących realne zagrożenie dla mieszkańców ziemi gorlickiej, a także szerzej dolnego biegu rzeki Ropa.

Drugi aspekt sprawy to konieczność podjęcia kompleksowych działań przez służby Państwa w celu definitywnego wyjaśnienia i rozliczenia skandalicznego doprowadzenia do upadłości Rafinerii Nafty „Glimar”, a następnie nietransparentnego procesu likwidacyjnego, w wyniku którego stworzyły się obecne niejasne stosunki własnościowe.

W całej sprawie Poseł Barbara Bartuś zwróciła uwagę na bulwersującą lokalną społeczność bezkarność ludzi, zarówno tych odpowiedzialnych za upadek i przeprowadzenie procesu likwidacyjnego „Glimaru”, jak i tych prowadzących obecnie nielegalny proceder gromadzenia i składowania niebezpiecznych odpadów. Pani Poseł poddała w wątpliwość skuteczność egzekucji ewentualnych sankcji finansowych, skoro firmy aktualnie władające terenem byłej rafinerii nie płacą należności podatkowych i prawdopodobnie nie płacą nawet zatrudnionym pracownikom.

Swoje wystąpienie Poseł Barbara Bartuś zakończyła słowami: „czy naszemu rządowi uda się skutecznie kompleksowo rozwiązać problem upadłości Rafinerii Nafty „Glimar”, a teraz przede wszystkim pilnie problem obecnego bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców ?”

Do pytania Pani Poseł odniósł się Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek, który powiedział: „Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie i nie tylko za to pytanie, ale też za to wszystko, co Pani Poseł w swojej działalności poselskiej robi w tym obszarze. Bardzo serdecznie dziękuje za tę konsekwencję, z jaką Pani tej sprawy pilnuje. Ona jest też zbieżna z naszymi działaniami (…) Pamiętajmy o jednej rzeczy: po mafii i po działaniach w zakresie VAT-u wiele organizacji przestępczych pola swojej działalności upatruje właśnie w gospodarce odpadami, w odpadach. My mafii śmieciowej nie odpuścimy. Będziemy konsekwentni i nie damy się zastraszyć. Ten przypadek to jest przypadek, gdy bardzo mocno pracują służby”.