Na Zebraniu Wiejskim w Lipinkach

We wtorek 19 września 2017 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w zebraniu wiejskim w swojej rodzinnej miejscowości Lipinkach. Głównym celem zebrania było podsumowanie wykonania budżetu Gminy, z podziałem na sołectwa, za rok 2016 oraz za I półrocze 2017.

W Domu Wiejskim w Lipinkach, zgromadziło się około 40 mieszkańców sołectwa. Po oficjalnym rozpoczęciu przez Panią Sołtys Czesławę Jurusik, głos zabrał Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy. W swoim wystąpieniu mówił o dotychczasowych pracach za ostatnie kilkanaście lat. Z bieżących zadań odniósł się m.in. do budowy drogi na cmentarz komunalny w Lipinkach. Wójt przybliżył też mieszkańcom plany na przyszłość.

Głos zabrała także Poseł Barbara Bartuś, która w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż rozwój Lipinek szczególnie leży jej na sercu. Zaznaczyła, że w jej przekonaniu dla Lipinek oprócz budowy nowego przedszkola, ważnym byłoby wybudowanie również żłobka. Pani Poseł wskazała iż obecny Rząd dotuje takie inicjatywy w ramach programu Maluch+ i byłaby możliwość pozyskania środków na ten cel.