Spotkanie z mieszkańcami w Woli Łużańskiej

W wtorek 12 lipca 2022 roku o godzinie 18.00 w budynku domu ludowego w Woli Łużańskiej odbyło się wcześniej ogłoszone spotkanie otwarte Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś z wyborcami. Pani Poseł przedstawiła swoją pracę w ostatnich tygodniach i omówiła ogólną sytuację polityczną w kraju. Każdy przybyły mógł również otrzymać egzemplarz Kroniki Sejmowej – czasopism informującego o bieżących pracach Sejmu RP i jego organów. Czytaj dalej Spotkanie z mieszkańcami w Woli Łużańskiej