Wojsko wraca na Sądecczyznę

W wyniku aktywnych działań Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś, 21 grudnia 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej, Wojewodą Małopolskim, Województwem Małopolskim, Powiatem Nowosądeckim, Gminą Korzenna oraz Gminą Grybów. Dzięki temu na terenie powiatu nowosądeckiego w miejscowości Wojnarowa powstaną koszary dla 4. Batalionu Piechoty Górskiej. Czytaj dalej Wojsko wraca na Sądecczyznę