Polska wobec naporu LGBT – spotkanie w Gorlicach z Prof. Mieczysławem Rybą

W sobotę 4 maja 2019 roku, w auli Domu Katechetycznego przy Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyło się spotkanie otwarte, zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś, którego gościem był prof. dr hab. Mieczysław Ryba.Tematem przewodnim spotkania była „sytuacja Polski wobec naporu ideologii LGBT”.

Mieczysław Ryba jest profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i autorem takich publikacji jak: “Stan wojenny – polityczna konieczność czy moralny upadek” oraz “Odkłamać wczoraj i dziś”.W 2007 roku został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy zlistopada 2015 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zawybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski.

Jak mówił w Gorlicach profesor Mieczysław Ryba,ideologia LGBT staje w kontrze do wartości chrześcijańskich, a poprzez próby wprowadzenia zajęć w szkołach uczących, że zachowania homoseksualne są normalnością, zwolennicy ideologii LGBT chcą doprowadzić do upadku tradycji i prawidłowego modelu rodziny. Gość zaznaczył również, że obecnie mamy do czynienia z procesem propagandowego rewolucjonizowania Polaków na szeroką skalę. Wpływyideologii LGBT obecne są w filmach i programach publicystycznych.

Rewolucja seksualna jest całkowitym zaprzeczeniem chrześcijańskiej kultury i rozumienia świata, czy też moralności. Mieszkańcy Europy, chcąc być bardzo nowocześni, starają się uznawać równość homoseksualizmu z heteroseksualizmem, czy też relacji płciowych damsko-męskich z relacjami homoseksualnymi. Na skutek tej ideologii, Ci„myślący nowocześnie” ludzie zaczęli wierzyć, że taka przemiana społeczna prowadzi dowyzwolenia. Tymczasem ta przemiana jedynie nas pogrąży, tak jak możemy toobserwować w krajach zachodnich. Te rewolucja seksualna i deologiczna jest rewolucjąantydemograficzną rewolucją antyprokreacyjną. Zachowania te wpływają w sposób krzywdzący na przestrzeń demograficzną czy też perspektywy demograficzne.Skutkiem tej nowoczesności będzie upadek Europy, jako bytu kulturowego.

Polska wobec naporu LGBT – spotkanie w Gorlicach z Prof. Mieczysławem Rybą