XI Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” rozstrzygnięty

W piątek 10 maja 2019 roku odbył się Finał Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” organizowanego już od jedenastu lat przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach. Tegoroczny Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, a Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński. We współorganizację Konkursu włączyli się Małopolskie Kuratorium Oświaty, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego Pan Tomasz Płatek oraz Stowarzyszenie „Nasze Miasto” w Gorlicach.

Na zmagania konkursowe do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach ostatecznie przyjechało 150 uczniów z całej Małopolski. Podobnie jak w ubiegłym roku do Gorlic przyjechała też Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.

Tematyka Konkursu obejmowała znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i Czasami Stanisławowskimi. Na rozwiązanie pytań testowych uczestnicy mieli 45 minut, a arkusze konkursowe oceniała 20 osobowa komisja, którą stanowili opiekunowie przybyłych drużyn, wyłonieni w drodze losowania. Nad pracami Komisji Konkursowej czuwały Panie wizytator z Sadeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pani Barbara Zając oraz Pani Beata Wajdzik.

W trakcie oczekiwania na wyniki, uczniowie przeszli do Dworu Karwacjanów, gdzie obejrzeli film dokumentalny „Zapora” wyprodukowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, a opowiadający o jednym z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego – majorze Hieronimie Dekutowskim, który podobnie jak inni żołnierze wyklęci, miał być skazany na wieczną niepamięć. Po filmie wszyscy jeszcze weszli na wieżę zegarową gorlickiego Ratusza Miejskiego, z której mogli zobaczyć panoramę Miasta Gorlic i okolic.

Później, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, Poseł Barbara Bartuś wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom podziękowanie za udział, dyplomy i upominki.  Do rąk młodzieży trafiła m.in. książka „Parlamenty krajów Unii Europejskiej”, w której znaleźć można podstawowe informacje o parlamencie każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz książeczki z serii „Patroni Naszych Ulic”.

Laureatami XI Konkursu Historycznego Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” zostali:

  • I miejsce zespół w składzie: Małgorzata Kuzera, Gabriela Rola i Emilia Jarząb ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach (uzyskując łącznie 250 punktów);
  • II miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczucinie w składzie : Kinga Dzięgiel, Alicja Nowak i Łukasz Stojek (uzyskując łącznie 237 punktów);
  • III miejsce zespół z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Niżnej w składzie: Katarzyna Mularska, Justyna Stadnicka i Maksymilian Hala (uzyskując łącznie 226 punktów);
  • IV miejsce z ilością 225 punktów przypadło ex aequo drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej w składzie: Michał Bajerski, Antoni Kois i Kacper Łukasik oraz drużynie z Miejskiego Zespołu nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach w składzie: Kacper Rak, Emilia Augustyn i Zuzanna Cisowska

Nagrodą dla pięciu zwycięskich zespołów jest dwudniowy wyjazd do Warszawy sponsorowany przez Poseł Barbarę Bartuś, Radnego Tomasza Płatka i Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach. Ponadto, sprawujący nad Konkursem Patronat Honorowy Pan Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przekazał dla zwycięzców trzy tablety, które otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach.

Uczeń, który uzyskał najlepszy indywidualny wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową –  stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w wysokości 1500 zł. W tym roku najwięcej punktów indywidualnie tj. 87 punktów na 101 możliwych zdobyła Gabriela Rola ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach.

Kolejne miejsce z bardzo dobrym wynikiem punktowym (220 punktów) uzyskał zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach w składzie Żaneta Gaj, Matylda Hołda i Maria Miłkowska.

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

XI Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” rozstrzygnięty
« 1 z 3 »