Nie, dla niebezpiecznych odpadów i spalarni w Gorlicach

Na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś 13 lutego 2018 r. w Gorlicach gościł Wiceminister Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek. Głównym powodem wizyty Podsekretarza Stanu była sprawa nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty Glimar oraz planowana budowa przemysłowej spalarni śmieci w Gorlicach.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, w którym udział wzięli: Wiceminister Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek, Poseł Barbara Bartuś, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Magda Gosk, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie Łukasz Kmita, Ppłk SG Artur Gromala, Prokurator Sławomir Korbelak oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych służb mundurowych i Sanepidu.

W czerwcu 2017 roku na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, będącym w rękach prywatnych, odkryto nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów. Od tamtej pory Poseł Barbara Bartuś poruszyła ten temat kilkukrotnie na forum Sejmu oraz w pismach i rozmowach z kompetentnymi osobami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Poseł Barbara Bartuś wspiera także mieszkańców Gorlic w działaniach przeciwko budowie spalarni odpadów.

W trakcie spotkania Minister Sławomir Mazurek zapewnił, że Ministerstwo Środowiska podejmie stosowne kroki w kierunku jak najszybszego usunięcia niebezpiecznych odpadów z terenu byłej Rafinerii Nafty Glimar, zwłaszcza pojemników z kwasem siarkowym. Zaznaczył przy tym, że gospodarka odpadami jest niezwykle wrażliwym obszarem działalności wymagającym stosownych zabezpieczeń zwłaszcza, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje szereg zmian w Kodeksie Karnym, które pozwolą zlikwidować ten niebezpieczny proceder. Z kolei w Ministerstwie Środowiska toczą się prace mające na celu zwiększenie kontroli przedsiębiorstw działających w branży utylizacji i gospodarowania odpadami.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski poinformował, że decyzja dotycząca odpadów zgromadzonych nielegalnie na terenie byłej Rafinerii Nafty Glimar zapadnie w ciągu najbliższych tygodni i zostanie sformułowana w taki sposób, aby uniemożliwić jej adresatowi tj. firmie Multibest z Gliwic skuteczne odwołanie się od niej przed jej uprawomocnieniem. Podkreślił, że obecne przepisy zabraniają wwożenia na teren Rafinerii niebezpiecznych odpadów, a utylizacja zgromadzonych dotychczas odpadów może stanowić poważny problem.

Po zakończonym spotkaniu jego uczestnicy udali się w teren, na oględziny byłej Rafinerii „Glimar” oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,Empol” w Gorlicach.