Podsumowanie pierwszego roku rządowego programu „Rodzina 500+”

W sobotnie przedpołudnie, 8 kwietnia 2017 r. w Biurze poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w Gorlicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której Poseł Barbara Bartuś przedstawiła przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zmiany w opłacaniu składek do ZUS, podsumowała rok funkcjonowania wsparcia z rządowego programu „Rodzina 500+” oraz omówiła sejmową debatę nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności Radzie  Ministrów kierowanej przez Premier Beatę Szydło.

Poseł Barbara Bartuś rozpoczęła od przedstawienia swojej autorskiej ustawy znoszącej opłaty dodatkowe wymierzane przez ZUS obligatoryjnie dla płatników składek i instytucji finansowych za pomyłki w dokumentach, która po długim czasie od jej powstania, a napisała ją już w 2008 roku, za rządów Prawa i Sprawiedliwości doczekała się uchwalenia. Pani Poseł nie kryła radości z pozytywnego odniesienia się Rządu do złożonego przez nią wniosku i przyjęcia ustawy uchylającej art. 47 ust. 10c – 10g, opisujący właśnie opłaty dodatkowe, które ZUS nie będzie już wymierzał. Mimo, iż opłata nie była wysoka i zbyt uciążliwa, bo średnio wynosiła ona od kilku do kilkadziesiąt złotych, to była uciążliwa.

Barbara Bartuś omówiła też inną przyjętą nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki której od przyszłego roku dla płatników składek będzie obowiązywać jedna wpłata do ZUS na wszystkie fundusze. Obecnie płatnik miesięcznie musi dokonać oddzielnie trzech przelewów – na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i FGŚP. Poseł na Sejm RP podkreśliła, że będzie to niewątpliwie korzystne rozwiązanie, gdyż umożliwi uniknięcia tak często popełnianych przez płatników błędów.

Poseł Barbara Bartuś podsumowała również roczną wypłatę świadczenia rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Wbrew zapowiedziom o niepowodzeniu programu, Rząd znalazł pieniądze i od kwietnia ubiegłego roku wypłacane jest świadczenie 500 plus. W ciągu roku blisko 4 mln, a dokładnie 3820 tys. dzieci w Polsce skorzystało już z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W samym województwie małopolskim świadczenie wychowawcze otrzymało 362 tysięcy dzieci, a tylko w powiecie gorlickim jest to 14 432 dzieci.

Pani Poseł zaznaczyła jednocześnie, iż wypłacane świadczenie nie można definiować, jako kolejnego świadczenia socjalnego, bowiem pogram „Rodzina 500 plus” ma na celu poprawienie stabilizacji życia rodzin oraz zachęcenie do posiadania większej ilości dzieci. Program „Rodzina 500 plus” przewiduje wypłatę świadczenia już od pierwszego dziecka w rodzinach mniej zamożnych, nieprzekraczających progu dochodowego wynoszącego 800 zł lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym. W powiecie gorlickim świadczenie wychowawcze już od pierwszego dziecka pobiera aż 77% rodzin, a największą liczbę odnotowano w Gminie Uście Gorlickie.

Poseł na Sejm RP zaznaczyła, że potrzebne jest jego udoskonalenie przepisów. Zgłaszane są nieprawidłowości przy rozpatrywaniu wniosków, gdy jedno z rodziców pracuje za granicą. Zdarza się, że mija już rok od złożenia wniosku, a wciąż nie ma decyzji, dlatego aby Rząd miał większy wpływ na terminowość, to rozpatrywana jest zmiana organu wydającego decyzje z Urzędu Marszałkowskiego (samorządów), jak to ma miejsce dotychczas, na Wojewodę, czyli przedstawiciela Rządu.

Poseł Barbara Bartuś podzieliła się też wrażeniami z obrad 39. posiedzenia Sejmu, które było bardzo burzliwe. Sejm rozpatrywał złożony wniosek o wotum nieufności wobec Rządu Pani Premier Beaty Szydło. Wystąpienie Grzegorza Schetyny, potencjalnego kandydata mającego zastąpić Panią Premier, było mało konkretne i nie przedstawiało żadnego konkretnego programu dla ew. nowego rządu. Wystąpienie Premier Beata Szydło odpowiadające na zarzuty zachwyciło znaczną większość, ponieważ było ono prawdziwe, konkretne i podparte rzetelnymi argumentami. Pani Premier przedstawiła fakty dotyczące pracy Rządu, które nie sprowadzają się tylko do programu „Rodzina 500 plus”.

Poseł Barbara Bartuś odniosła się także do informacji pozyskanych z lokalnej gazety o wniosku dotyczącym nadania Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej imienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z pozyskanych informacji okazało się, że w chwili przekazania szkoły pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa najprawdopodobniej nie widniała żadna wzmianka o tym, iż szkoła posiadała już patronat Stanisławy Groblewskiej – działaczki AK. Niejasności oraz docierające głosy od Gorliczan, skłoniły Poseł Barbarę Bartuś do interwencji w tej sprawie.

Konferencja prasowa zakończyła się zaproszeniami na spotkania otwarte z udziałem Joanny Lichockiej, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r., o godz. 18.00 w Dworze Karwacjanów w Gorlicach, a także na 24 kwietnia 2017 r. spotkanie z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, którego tematem przewodnim będzie reforma zdrowia i wprowadzenie ustawy o sieci szpitali.

Korzystając z okazji Poseł Barbara Bartuś złożyła też wszystkim życzenia świąteczne. Świąt spędzonych w gronie rodziny oraz wielu Łask i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa.

Podsumowanie pierwszego roku rządowego programu Rodzina 500+