Spotkania otwarte w Gminie Ropa i Uście Gorlickie

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, popołudniu w piątek 3 marca 2017 roku po raz kolejny, spotkała się z mieszkańcami powiatu gorlickiego na spotkaniach otwartych. Pierwsze z tych piątkowych spotkań odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Ropa, a kolejne w Domu Ludowym w Śnietnicy.

Biorąc pod uwagę, że ważnym punktem miały być, i były, tematy dotyczące wprowadzanej reformy w systemie oświaty, w spotkaniach udział wzięły przedstawicielki Kuratorium Oświaty.

Kilkanaście dni wcześniej mieszkańcy Gminy Ropa oraz mieszkańcy Gminy Uścia Gorlickiego zwrócili się do Poseł Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o pomoc w sprawie uchwał swoich Rad Gmin dotyczących projektu nowej siatki szkół, która byłaby sprzeczna z założeniami wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Mając na uwadze prośbę rodziców oraz dobro uczniów Poseł Barbara Bartuś zwróciła się w tej sprawie do Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak o podjęcie niezbędnych działań, zmierzających do utrzymania pełnej, ośmioklasowej szkoły podstawowej w Śnietnicy oraz w Ropie. Panie wspólnie uzgodniły też, że najlepiej o problemie będzie można porozmawiać w terenie, gdzie on istnieje.

Na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś z Krakowa przyjechały Pani Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz Pani Wanda Brześcińska Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej. Licznie przybyli mieszkańcy, rodzice i nauczyciele. Na spotkaniach byli też radni i wójtowie gmin. Dzięki merytorycznej dyskusji problemy „szkolne” w obydwu gminach udało się pozytywnie załatwić.

Był też czas i możliwość rozmowy na inne ważne dla mieszkańców tematy. Na  spotkaniu w Śnietnicy Poseł Barbarze Bartuś towarzyszył też kierownik gorlickiego ARiMR Mirosław Waląg, który poinformował o możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez rolników. Zaprosił też wszystkich na planowane szkolenia dotyczące wniosków w tym zakresie.