Wiceminister Zdrowia na spotkaniach w Gorlicach

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś Gorlice odwiedziły Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Elżbieta Chrapisińska.

Na początek goście wraz z Poseł Barbarą Bartuś odwiedzili Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Wizyta miała na celu omówienie sytuacji gorlickiego szpitala na tle ustawy o sieci szpitali. Tej kwestii była także poświęcona konferencja prasowa zorganizowana w biurze poselskim Barbary Bartuś.

Obecna na konferencji Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, ze gorlicki szpital kwalifikuje się do planowanej sieci. Zapewniła także, że zmiany, które zostaną wprowadzone w październiku korzystnie wpłyną na leczenie pacjentów, mają również zapewnić im kompleksową opiekę oraz  łatwiejszy dostęp do specjalistów. Podczas konferencji Elżbieta Chrapisińska dyrektor Małopolskiego oddziału NFZ zagwarantowała ciągłość kontraktów dla gorlickiego szpitala.

Wieczorem w Domu Polsko Słowackim odbyło się otwarte spotkanie z udziałem Poseł Barbary Bartuś, Wiceminister Józefy Szczurek- Żelazko, Senatora Stanisława Koguta oraz Elżbiety Chrapisińskiej, podczas którego mieszkańcy Gorlic mogli zadawać pytania dotyczące opieki zdrowotnej.

Wiceministrem Zdrowia na spotkaniach w Gorlicach