Gorlickie upamiętnienie VII rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

W Wielkanocny Poniedziałek, 17 kwietnia 2017 roku w przeddzień rocznicy pogrzebu Pary Prezydenckiej o godz. 11.30 w Bazylice Mniejszej p.w. NMP w Gorlicach została odprawiona Msza Święta w intencji Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonki Marii oraz wszystkich ofiar katastrofy tragicznego lotu do Smoleńska.

Podczas modlitwy wiernych odczytywanej przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś i radnego powiatowego Marka Ludwina zanoszono prośby za spokój duszy Ś.P. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego – wielkiego Polaka i patriotę, człowieka szukającego prawdy historycznej i pracującego z całych sił dla dobra Polski, Jego małżonkę Marię i wszystkie ofiary tragicznego lotu do Smoleńska, aby Miłosierny Bóg obdarzył ich spokojem wiecznym za trud ich życia i poświęcenie na ołtarzu Ojczyzny. Modlono się także za Ojczyznę, o społeczne pojednanie i usunięcie murów, za ofiary zbrodni ludobójstwa popełnionej na polskich oficerach w Katyniu i za tysiące naszych rodaków pomordowanych w innych miejscach kaźni oraz za rodziny ofiar z dwóch wielkich katyńskich tragedii narodowych, 1940 i 2010 roku, aby doznali wewnętrznego pokoju i pociechy płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa. Proszono też o potrzebne łaski i siły dla rodzin smoleńskich na trudnej drodze poszukiwania i poznawania prawdy

W tym roku ze względu na przypadające Święta Wielkanocne uroczystości ograniczyły się jedynie do Mszy Świętej, modlitwy i złożenia wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod tablicą upamiętniającą 96 Polaków na czele z Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w drodze do Katynia.

Gorlickie upamiętnienie VII rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem