Patriotyzm gospodarczy szansą dla Polski

W poniedziałek dnia 4 września 2017 r. o godzinie 18.00 w Dworze Karwacjanów w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10 A odbędzie się panel na temat „Patriotyzm gospodarczy szansą dla Polski”.

Na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś przyjedzie do Gorlic Pan Janusz Szewczak – Poseł na Sejm RP obecnej kadencji, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczący stałej Podkomisji ds. Instytucji Finansowych. To prawnik, znany analityk gospodarczy, nauczyciel akademicki, publicysta, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości, makroekonomii. Jest autorem książki „Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy”, w której zajmuje bardzo krytyczne stanowisko wobec procesu prywatyzacji systemu bankowego w Polsce. Janusz Szewczak przeprowadza bezlitosną analizę światowego systemu finansowego. Dowodzi, że „zamiast ekonomii chciwości (…) przede wszystkim zwykli ludzie coraz bardziej potrzebują ekonomii wartości i sprawiedliwości”. Propagując prospołeczne spojrzenie na ekonomię udowadnia, że możliwy jest taki model gospodarczy, w którym beneficjentami wzrostu są wszyscy obywatele, a nie tylko garstka uprzywilejowanych finansistów.

Janusz Szewczak tłumacząc zwykłemu człowiekowi zawiłości ekonomii posługuje się przy tym jasnym, komunikatywnym językiem. Barwnie i plastycznie przedstawia konkretne fakty. Rzetelnie kreśli obraz istniejącej rzeczywistości gospodarczej, uczciwie przeprowadza jej diagnozę, a następnie proponuje stosowne scenariusze na przyszłość.

Ważki temat spotkania powinien zaciekawić szczególnie mieszkańców Gorlic, które zostały boleśnie dotknięte konsekwencjami transformacji gospodarczej ostatnich dekad. W wyniku błędów decyzyjnych i niestosowania patriotyzmu gospodarczego upadł tutaj wielki przemysł, co przyniosło mieszkańcom wiele negatywnych konsekwencji.

Na spotkanie zapraszają rozwieszone plakaty, informacje umieszczone w mediach, a do miejscowych przedsiębiorców Poseł Barbara Bartuś wystosowała imienne zaproszenia. Być może w czasie wykładu i dalszej dyskusji zdefiniowane zostaną największe bolączki gospodarcze trawiące lokalny rynek wraz ze sformułowaniem najbardziej korzystnych rozwiązań. Temu ma sprzyjać otwarta formuła panelu.

Poseł Barbara Bartuś wyraża jednocześnie nadzieję, że spotkanie przyczyni się do integracji lokalnej społeczności, pogłębi wzajemną współpracę, a także poszerzy wiedzę rozwiewając wątpliwości na temat realizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość programu gospodarczego.