W sprawie dodatków dla strażaków OSP

Podczas pierwszego dnia 43 posiedzenia Sejmu RP, w środę 7 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektów poselskiego i obywatelskiego dotyczących zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a dotyczących dodatków dla strażaków ochotników.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podkreśliła że działalność w ochotniczych strażach pożarnych zasługuje na najwyższe uznanie i że Rząd wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych.Wprowadzone zostały nowe zasady dotowania jednostek, aby bardziej racjonalnie wydatkować środki finansowe oraz znacząco zostały zwiększone środki finansowe dla OSP, szczególnie z przeznaczeniem na wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i na sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje dla członków ochotniczych straży pożarnych m.in. jednorazowe odszkodowania w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu czy rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Służba w straży pożarnej nie podlega natomiast ubezpieczeniom społecznym, nie jest oskładkowana. Wniesione projekty ustaw zakładają wypłatę dodatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych gdzie środki trafiają od ubezpieczonych.

Poseł Barbara Bartuś w imieniu swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła, aby obydwa omawiane projekty skierować do dalszego procedowania, ale w połączonych komisjach: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz komisji, która jest właściwa dla strażaków, czyli Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.