Spotkanie członków ZP OBWE

W austriackim mieście Villach w ostatnich dniach maja 2017 roku, odbyła się dwudniowa konferencja o mniejszościach narodowych Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której uczestniczyło ponad 20 parlamentarzystów z 13 krajów. Polskę reprezentowali Przewodnicząca Delegacji Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś oraz Senator RP Grzegorz Bierecki.

Konferencja zwołana została przez panią Christine Muttonem, obecną Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Villach to miasto w Karyntii, regionie Austrii zamieszkałym przez mniejszości narodowe Słoweńską i Włoską.

W rozmowach 29 i 30 maja udział wzięli także wysokiej rangi dyplomaci – Henrik Villadsen, dyrektor biura Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych, Paul Bekkers, dyrektor Biura ds. Mniejszości Narodowych Sekretarz OBWE, Wolfgang Petrisch, przedstawiciel ONZ ds. Bośni i Hercegowiny i wielu innych.

Uczestnicy konferencji w licznych wypowiedziach podkreślali, że obecność mniejszości narodowych często w przeszłości była źródłem konfliktów i wojen, ale jednocześnie stanowiła podstawę współpracy transgranicznej.  Dla OBWE napięcia narodowe w krajach o licznej mniejszości narodowej stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla utrzymania bezpieczeństwa i uniknięcia konfliktów zbrojnych. W trakcie konferencji wielokrotnie wskazywano na istniejące, choć „zamrożone”, konflikty na Bałkanach. Zagadnieniu temu poświęcony był drugi dzień niemal w całości.

Polska Delegacja w swoich wystąpieniach podkreślała wysoki poziom wsparcia państwowego dla działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej mniejszości narodowych zamieszkującej nasz kraj oraz stałą obecność w polskim parlamencie mniejszości narodowych.

Konferencja, oprócz oficjalnych spotkań była także okazją do nawiązania kontaktów bilateralnych. Do korzystnych można zaliczyć rozmowy z przedstawicielem Rumunii oraz Litwy. Nowy przedstawiciel Delegacji do ZP OBWE parlamentu litewskiego przedstawił ciekawe propozycje zacieśnienia współpracy w ramach ZP OBWE między parlamentarzystami Państw Bałtyckich.