Z Prezydentem RP w Astanie

W dniach 6 – 8 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś Przewodnicząca Polsko – Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej wraz z oficjalną delegacją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy przebywała w stolicy Kazachstanu. Celem wizyty było otwarcie przez Prezydenta RP Dnia Polskiego na EXPO 2017, jednak program był bardzo napięty i nie ograniczał się tylko do EXPO.

Do Astany wszyscy polecili rejsowym samolotem. Był to element promocji bezpośredniego połączenia lotniczego, które od  maja br. uruchomił nasz krajowy przewoźnik. Po ceremonii oficjalnego powitania Prezydenta RP i polskiej delegacji przez Prezydenta Kazachstanu w Pałacu Prezydenckim, Poseł Barbara Bartuś miała zaszczyt wziąć udział w rozmowach przy stole obu Głów Państw.

Kolejnym, też oficjalnym punktem pobytu, było dla Pani Poseł śniadanie wydane przez Prezydenta RK na cześć Polski i Prezydenta RP. Podczas tego śniadania oprócz wystąpień Prezydentów obu krajów, była też okazja do bilateralnych rozmów. Zasadą jest, że podczas takich posiłków protokół dyplomatyczny wyznacza miejsca przy stołach naprzemiennie. Poseł Barbara Bartuś miała okazję siedzieć między dwoma Ministrami Kazachstanu, a rozmowy toczyły się głównie na temat możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie kultury i szkolnictwa wyższego.

Niemniej istotne znaczenie miało spotkanie z Premierem Kazachstanu, a było ono już pokłosiem dobrych relacji obydwu Prezydentów. Rozmowy dotyczyły bilateralnej współpracy pomiędzy państwami. Jak zostało podkreślone Polska jest dla Kazachstanu najważniejszym partnerem w Unii Europejskiej, a Kazachstan dla Polski najistotniejszym partnerem w środkowej Azji.

Dla Przewodniczącej Polsko – Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej najważniejszym punktem pierwszego dnia było jednak spotkanie z Nurłanem Nygmatulinem Przewodniczącym Mażylisu Parlamentu Kazachstanu oraz z Ministrem Bakytzanem Abdiraiymem Przewodniczącym Kazachstańsko – Polskiej Grupy. Tematyka rozmów dotyczyła zintensyfikowania i zacieśnienia współpracy parlamentów obu państw.

Kazachstan to miejsce ważne dla polskiej historii. To do tego kraju, wchodzącego kiedyś w skład ZSRR, zesłano setki tysięcy Polaków. Mimo wysiłków obecnego Rządu RP i sprowadzeniu wielu Polaków do Ojczyzny, to w tym odległym kraju wciąż żyje wielu rodaków, którzy chcą przyjechać do Polski. Najczęściej są to już wnuki zesłańców.

Właśnie drugi dzień wizyty poświęcony był EXPO 2017, ale też promocji Łodzi jako kandydata na organizatora kolejnego EXPO. Polska Delegacja na czele z Prezydentem Andrzejem Dudą spotkała się także z Polonią w Kazachstanie i odwiedziła Fabrykę Chemii Budowlanej Selena.