Spotkanie z Sekretarzem Generalnym OBWE

W dniu 12 września Poseł Barbara Bartuś jako Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE przewodniczyła spotkaniu z nowo wybranym Sekretarzem Generalnym OBWE Panem Thomasem Gremingerem.

W obecności przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych z polskiej Delegacji do ZP OBWE Przewodnicząca Barbara Bartuś przywitała nowego Sekretarza Generalnego OBWE i pogratulowała mu wyboru na to stanowisko. Zapewniła jednocześnie o  gotowości wsparcia i współpracy ze strony Polski dla działań OBWE mających na celu rozwiązywanie konfliktów oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej w Europie.

Poseł Barbara Bartuś wyraziła jednocześnie zaniepokojenie niestabilną sytuacją na Ukrainie i zaostrzającym się konfliktem, co może skutkować groźbą destabilizacji w tym, graniczącym z Polską, kraju. Poruszyła także wypływającą z tego tytułu kwestię zagrożenia dla polskiej mniejszości zamieszkującej Ukrainę. Sekretarz Generalny OBWE zgodził się z analizą dokonaną przez Panią Przewodniczącą, wskazując na brak realizacji Porozumień Mińskich i niemal całkowitą blokadę procesu politycznego. Potwierdził też, że sytuacja w Donbasie staje się coraz groźniejsza.

Przedstawił rolę i zadania OBWE na Ukrainie oraz podziękował Polsce za aktywny wkład w misję, poprzez wysłanie ponad 30 obserwatorów. W dalszej części spotkania Pani Przewodnicząca Barbara Bartuś udzieliła głosu przedstawicielom klubów parlamentarnych. Poseł Piotr Apel z Kukiz’15 zwrócił się z wnioskiem o monitorowanie przez OBWE działań ruchów separatystycznych w Europie. Posłużył się przykładem ogłoszonego referendum niepodległościowego w Katalonii w Hiszpanii.

Natomiast przedstawiciele totalnej opozycji, Kamila Gasiuk Pihowicz z Nowoczesnej i Senator Tomasz Grodzki z PO, wywołali nieprzyjemny incydent skarżąc się na rzekome łamanie praworządności w Polsce. Na pierwszym kurtuazyjnym spotkaniu z nowym Sekretarzem Generalnym OBWE złożyli donos na swoją Ojczyznę, ignorując rzeczywiste problemy występujące w Europie. Po wygłoszonych zarzutach, które jednak nie znalazły zrozumienia u Sekretarza Generalnego OBWE, posłowie z Nowoczesnej i Kukiz’15 oraz Senator z PO opuścili salę. Rozmowa wróciła na tematy realnych zagrożeń we współczesnej Europie.

Organizacja OBWE jest tą, która teraz okazuje się najbardziej aktywną w rejonach konfliktów zbrojnych i rejonach zagrożonych. Pan Thomas Greminger zwrócił też uwagę na manewry wojskowe odbywające się na Białorusi przy wschodniej granicy Polski, bo jak stwierdził zagrożenia trzeba wcześnie wykrywać i monitorować.