„Kiwon” pod patronatem Poseł Barbary Bartuś

W sobotę 16 września 2017 roku w Gminie Lipinki odbył się I Maraton na orientację „Kiwon”. Głównymi organizatorami oraz pomysłodawcami byli Anita Gurbisz oraz Tomasz Duda. Impreza uzyskała dofinansowanie z PZU, a Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś objęła nad nią Honorowy Patronat.

Mimo nie do końca sprzyjającej tego dnia pogody, do Rozdziela zjechało się około 70 osób z całej Polski. Na miejsce startu rano przyjechała też Poseł Ziemi Lipińskiej. Barbara Bartuś podziękowała organizatorom za ogromny trud włożony w przygotowanie biegu i życzyła uczestnikom zwycięstwa w rywalizacji, ale przede wszystkim zwycięstwa na własnymi słabościami.

Specyfiką maratonu na orientację „Kiwon” było to, że zawodnicy tuż przed startem otrzymali mapę z wyznaczoną trasą w postaci Punktów Kontrolnych. W miejscu położenia poszczególnych punktów znajdowały się lampiony oraz perforatory służące do potwierdzenia pobytu w danym punkcie kontrolnym.

Głównymi celami, które przyświecały inicjatorom imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, nauka umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwanie się mapą i kompasem, ale także promowanie przepięknego krajobrazu Ziemi Lipińskiej z rozsianymi po polach i łąkach kiwonami. Obie trasy, bieg krótki 20 km i bieg długi 50 km, dzięki znakomitemu rozłożeniu zahaczały o cmentarze z I i II wojny światowej, kapliczki, krzyże oraz najstarszą kopalnię ropy naftowej.

Maraton na orientację „Kiwon” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród pasjonatów biegów oraz wyzwań i według deklaracji organizatorów zamierzają oni imprezę powtarzać w następnych latach.