Finał Konkurs historycznego „KONSTYTUCJA 3 MAJA – CZASY STANISŁAWOWSKIE”

W poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach odbyła się X Jubileuszowa edycja konkursu historycznego pt.: „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” organizowanego przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Współorganizatorami Konkursu byli:Kuratorium Oświaty w Krakowie,Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, Radny Rady Powiatu Gorlickiego Tomasz Płatek oraz Radny Rady Miasta Gorlice Adam Piechowicz.

Finał Konkursu Historycznego w Gorlicach ubogaciła wizyta Pani Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas VI i VII oraz uczniowie gimnazjów z województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiło się 45 szkół, natomiast ostatecznie udział wzięło 42 szkoły.

Prace uczestników oceniała komisja, wybrana w drodze losowania składająca się z nauczycieli historii z poszczególnych szkół, które wzięły udział w konkursie. Nad jej pracą czuwała Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty – Monika Przybyło.

Laureatami tegorocznego konkursu historycznego „Konstytucja 3 Maja. Czasy Stanisławowskie” zostali:

  • I miejsce zajął zespół w składzie: Gabriela Rola, Małgorzata Kuzera i Gabriela Wolińska ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach, uzyskując łącznie 257 pkt.

Gabriela Rola zdobyła indywidualnie największą ilość punktów i tym samym otrzyma stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.

  • II miejsce zdobył zespół w składzie: Kordian Bielak, Michał Mosurek, Marcin Salamon ze Szkoły Podstawowej w Świniarsku, uzyskując łącznie 248 pkt.
  • III miejsce zdobyła drużyna w składzie: Piotr Koszyk, Maria Andrusikiewicz, Michał Kita z Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim z sumą 242 pkt.
  • IV miejsce zajął zespół w składzie: Marek Bugno, Mateusz Żelasko, Damian Gomółkaze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu, zdobywając 241 pkt.
  • V miejsce wywalczył zespół w składzie: Dawid Lorczyk, Jakub Skwarczewski, Paweł Sienkiewicz z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach, który zdobył łącznie 229 pkt.

Jak co roku, zarówno uczestnicy jak i opiekunowie otrzymali od Pani Poseł upominki oraz pamiątkowy dyplom udziału w konkursie.

KONKURS 3 MAJA 2018
« 1 z 4 »