Polska delegacja z wizytą w Kazachstanie

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś będąc Przewodniczącą Polsko – Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej w dniach 4-8 maja 2016 roku wraz z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim przebywała w Kazachstanie. Polska delegacja gościła w Kazachstanie na zaproszenie Kasyma-Żomarta Tokajwa – przewodniczącego kazachskiego Senatu.

W ciągu kilku dni polska delegacja odbyła wiele spotkań z władzami Kazachstanu, a także z polską społecznością, mieszkającą w różnych częściach kraju. Oficjalnie w Kazachstanie mieszka ok. 34 tys. Polaków.

Wizyta polskiej delegacji rozpoczęła się od spotkania z przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem, przewodniczącym Izby Reprezentantów Mażylisu Baktykożanem Izmuchambetowem i zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem.

Politycy prowadzili rozmowy dotyczące współpracy między Parlamentami obu krajów i roli, jaką odgrywa ona w podtrzymywaniu dialogu politycznego. Mówili również o potrzebie dalszego rozwoju stosunków między regionami obu państw – o współpracy gospodarczej, handlowej  i naukowej oraz wymianie młodzieży między państwami. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że Kazachstan jest dla Polski strategicznym partnerem w Azji Centralnej.

Podczas pobytu w Kazachstanie Poseł Barbara Bartuś wraz z delegacją, w której składzie była też Anna Maria Anders – córka Generała Andersa i Minister Rozwoju Jerzy Kwieciński, gościła również w miejscowościach Taraz, Merke, Ługowoje, Oziernoje i Jasna Polana, gdzie spotkała się z przedstawicelami Polonii. Marszałek poinformował, że trwają prace nad ustawą o repatriacji, zgodnie z którą powrót dla chętnych rodaków z Kazachstanu będzie możliwy już od 1 stycznia 2017 roku.

Delegacja odwiedziła cmentarze wojenne w miejscowościach Merke i Ługowoje, gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych, zapalono znicze i złożono kwiaty. Oddano hołd pochowanym tam żołnierzom Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa, a także osobom cywilnym, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów, którzy zmarli w drodze do Ojczyzny, na skutek wycieńczenia i chorób.

Politycy złożyli również wizytę u metropolity Archidiecezji Świętej Marii w Astanie, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich  Kazachstanu abp. Tomasza Pety. W trakcie spotkania rozmawiano o tym, jak ważną rolę odgrywa polskie duszpasterstwo wśród Polonii mieszkającej w Kazachstanie.

Polska delegacja z wizytą w Kazachstanie
« 1 z 2 »