„Europa Karpat” w Regietowie

W sobotę 15 czerwca 2019 r. w Regietowie, w Gminie Uście Gorlickie odbyła się organizowana przez Sejm RP, Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Europa Karpat”. Gospodarzem tego spotkania była Poseł Barbara Bartuś, a współorganizatorem ponownie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Była już to druga edycja z tego cyklu organizowana przez Sejm RP w Regietowie. Poprzednia odbyła się przed rokiem, także w czerwcu.

Otwierając Konferencję Poseł Barbara Bartuś odniosła się do zaangażowania Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w tworzeniu marki „Europa Karpat” oraz aktywnym jej promowaniu poprzez organizację cyklu różnorodnych wydarzeń, w tym tej najważniejszej Konferencji „Europa Karpat” organizowanej w ramach Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Konferencja została podzielona na trzy panele. Wyzwania środowiskowe regionu Karpat były tematem, któremu poświęcony był pierwszy panel. Zgromadzeni goście debatowali przede wszystkim o ochronie przyrody i ekologii w regionie karpackim.

Tematem, któremu był poświęcony drugi panel Konferencji była współpraca samorządowa na płaszczyźnie bezpieczeństwa, infrastruktury i rozwoju. Podczas tej części spotkania debatowano o możliwości rozpoczęcia prac przy opracowaniu strategii, która umożliwi ściślejszą współpracę krajów regionu karpackiego, powołując się na podpisana podczas forum Ekonomicznego w Krynicy w 2018 r. Deklarację Karpacką.

Trzeci,ostatni panel spotkania, zatytułowany „Kultura i architektura”, koncentrował się na kwestiach rozwoju zrównoważonej turystyki kulturowej regionu Karpat oraz jego dziedzictwa przyrodniczego, bogactwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektu architektonicznego, krajobrazowego oraz wieloetniczności. Tym, co łączy te poszczególne elementy to jest kultura wołoska – wspólna wszystkim ludom Karpat, stanowiąca bardzo silne spoiwo umożliwiające wzajemny dialog i budowanie relacji. Ekosystem bowiem nie dotyczy tylko przyrody, ale również, a może przede wszystkim, ludzi i tworzonych przez nich społeczności.

W konferencji udział wzięli politycy, samorządowcy, przedstawiciele nauki i kultury z Polski, ale także ze Słowacji, Węgier i Rumunii. Wśród panelistów byli m.in. :Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej Adrienne Kormendy, Przewodniczący Rady Programowej Forum EkonomicznegoZygmunt Berdychowski, były Deputowany do Parlamentu Słowacji Jan Hudacky, Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu na Słowacji prof. Viliam Pichler, członek Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska prof. Zbigniew Myczkowski, Kierownik Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Stanisław Małek, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej, prof. Stelian Alexandru Borz z Uniwersytetu Transylwańskiego, dr Krzysztof Duda z Instytutu Kulturoznawstwa, Akademii Ignatianum w Krakowie, przedstawiciele Ministerstw, służb mundurowych i Dyrektor Sławomir Dyl z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas Konferencji doszło też do miłego i podniosłego momentu. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś oraz prof. Zbigniew Myczkowski, z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jana Kosiorowskiego, otrzymali najwyższe wyróżnienie- Kordelasa Leśnika Polskiego – w dowód ich szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Kordelas jest białą bronią honorową i paradną Leśnika Polskiego i nawiązuje do tradycji paradnego ubioru pracowników Lasów Państwowych w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

„Europa Karpat” w Regietowie
« 2 z 2 »