W Przemyślu na konferencji „Europa Karpat”

Pandemia COVID-19 uświadomiła Europie jak ważna jest cyfryzacja, która ułatwia zarówno korzystanie z usług publicznych, jak i wymianę informacji w zakresie zdrowia, czy edukacji. W związku z tym rozwój cyfryzacji w różnorodnych sferach życia gospodarczego i społecznego nabiera szczególnego znaczenia i staje się istotnym przedmiotem współpracy międzynarodowej. Czytaj dalej W Przemyślu na konferencji „Europa Karpat”