Strona główna Aktualności Sejm

Sejm

Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

W przeddzień rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu RP, wieczorem 19 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy Minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyły koniecznych zmian w różnych ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin. Najwięcej czasu poświęcono sprawie realizacji programu „Rodzina 500+”

Program ten wprowadził powszechne, od drugiego dziecka, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do ukończenia osiemnastego roku życia, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Więcej…

 

W sprawie dodatków dla strażaków OSP

Podczas pierwszego dnia 43 posiedzenia Sejmu RP, w środę 7 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektów poselskiego i obywatelskiego dotyczących zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a dotyczących dodatków dla strażaków ochotników.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podkreśliła że działalność w ochotniczych strażach pożarnych zasługuje na najwyższe uznanie i że Rząd wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś włączyła się w akcje czytania dzieciom

W poniedziałkowe przedpołudnie 5 czerwca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział we wspólnym czytaniu, które w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, odbyło się w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu.

Do udziału w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom przyłączyło się prawie 8 tysięcy placówek z całej Polski. Inicjatorem akcji jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

W Bieczu, tak jak i w innych placówkach w całym kraju, czytanie rozpoczęto od wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Więcej…

 

Z oficjalną wizytą w Republice Łotewskiej

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wiceprzewodnicząca Polsko – Łotewskiej Grupy Parlamentarnej towarzyszyła wraz z Przewodniczącym Grupy Posłem Wojciechem Skurkiewiczem oraz Senatorem Kazimierzem Kleiną (PO) Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu podczas Jego oficjalnej wizyty na Łotwie.  W Rydze Polska delegacja przebywała w dniach 1 – 2 lutego 2017 roku na zaproszenie Pani Ināry Mūrniece Przewodniczącej Parlamentu Łotewskiego.

Podczas spotkań z najwyższymi władzami łotewskimi, poruszono tematy dotyczące m.in. współdziałania w zakresie bezpieczeństwa, a zwłaszcza wzmocnienia wschodniego skrzydła NATO.

Więcej…

 

Spotkanie z kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, jako Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy w dniu 15 listopada 2016 r. spotkała się w polskim parlamencie z Ambasadorem Republiki Kazachstanu oraz studiującą w Polsce kazachską młodzieżą. W spotkaniu wzięli też udział  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Tematami przewodnimi stały się „Uproszczenie reżimu wizowego dla obywateli Kazachstanu” oraz „Dni kultury kazachstańskiej w Polsce w roku 2017”.

Główną ideą zorganizowanej dla studentów z Kazachstanu wizyty było przybliżenie systemu edukacji w Polsce. Ponadto spotkanie to umożliwiło kazachstańskiej młodzieży poruszyć w otwartej dyskusji istotne dla każdego z nich tematy oraz problemy, które są z nimi bezpośrednio związane.

 

O wykluczeniu komunikacyjnym Gorlic

Podczas drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu RP w pytaniach w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś oraz Poseł Wojciech Skurkiewicz, skierowali do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pytanie w sprawie poprawy dostępności transportowej południowej Polski.

Jako pierwszy pytanie zadał Poseł Skurkiewicz. Podkreślił on, że droga S7 z Warszawy na południe kraju jest niemodernizowana. Pytanie odnosiło się do działań inwestycyjnych, które są w tej chwili przeprowadzane na drodze krajowej S7 i planów na najbliższe miesiące, lata oraz kosztów ich realizacji. Poseł zapytał też o to, kiedy będziemy mogli się spodziewać, że droga S7 będzie w pełni przejezdną drogą ekspresową.

Więcej…

 

Emerytury bardziej chronione przed komornikami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszący kwotę wolną od zajęć komorniczych, a napisany przez Poseł Barbarę Bartuś, po wielu latach doczekał się w końcu pozytywnego rozpatrzenia. W godzinach wieczornych 19 października 2016 roku Poseł Barbara Bartuś na posiedzeniu Sejmu RP miała przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o tym projekcie.

Po wejściu nowych przepisów w życie emerytury i renty w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty będą już wolne od egzekucji komorniczej i potrąceń.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś z misją obserwacyjną w Rosji

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej polskiej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wzięła udział w misji obserwacyjnej OBWE wyborów do Dumy Państwowej w Rosji. Wybory do niższej izby parlamentu rosyjskiego, w części regionów połączone z corocznymi wyborami lokalnymi, odbyły się 18 września 2016 r.

Dzień przed wyborami, w sobotę 17 września, w 77 rocznicę wkroczenia wojsk ZSRR do Polski, Poseł Barbara Bartuś odwiedziła Cmentarz Doński, gdzie wraz z polską Delegacją oddała hołd pomordowanym rodakom i złożyła biało-czerwony wieniec na grobie Gen. Leopolda Okulickiego.

Więcej…

 

Spotkanie w Sejmie RP z Delegacją z Chin

Prezydia Komisji Sprawiedliwości i Komisji Ustawodawczej z Przewodniczącym Posłem Markiem Astem w dniu 14 września 2016 roku spotkały się w Sejmie RP z Delegacją Chińską, której przewodniczył Wiceprzewodniczącym Komisji Prawnej OZPL XII kadencji – Li Shishi. W spotkaniu uczestniczyła również Poseł Barbara Bartuś – wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej.

Głównym tematem rozmów były perspektywy rozwoju relacji polsko – chińskich oraz możliwość wzmocnienia współpracy pomiędzy Chinami, a Europą Środkowo – Wschodnią. Politycy byli zgodni co do tego, że kontakty na płaszczyźnie parlamentarnej są ważnym elementem stosunków polsko – chińskich i powinny się nadal rozwijać.

Więcej…

 

„Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. 1050-lecie Chrztu Polski

Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w uroczystych obradach Zgromadzenia Narodowego, które zostało zwołane w dniu 15 kwietnia 2016 r. z okazji Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego.

Wyjątkowe, pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie obu Izb Parlamentu miało miejsce w Poznaniu, gdzie prawdopodobnie odbył się chrzest Polski. Zgromadzenie rozpoczęło się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, następnie marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył posiedzenie.

Orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji obchodzonego Jubileuszu wygłosił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Więcej…