Strona główna Aktualności Sejm

Sejm

Spotkanie z kazachstańską młodzieżą studiującą w Polsce

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, jako Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy w dniu 15 listopada 2016 r. spotkała się w polskim parlamencie z Ambasadorem Republiki Kazachstanu oraz studiującą w Polsce kazachską młodzieżą. W spotkaniu wzięli też udział  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Tematami przewodnimi stały się „Uproszczenie reżimu wizowego dla obywateli Kazachstanu” oraz „Dni kultury kazachstańskiej w Polsce w roku 2017”.

Główną ideą zorganizowanej dla studentów z Kazachstanu wizyty było przybliżenie systemu edukacji w Polsce. Ponadto spotkanie to umożliwiło kazachstańskiej młodzieży poruszyć w otwartej dyskusji istotne dla każdego z nich tematy oraz problemy, które są z nimi bezpośrednio związane.

 

O wykluczeniu komunikacyjnym Gorlic

Podczas drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu RP w pytaniach w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś oraz Poseł Wojciech Skurkiewicz, skierowali do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pytanie w sprawie poprawy dostępności transportowej południowej Polski.

Jako pierwszy pytanie zadał Poseł Skurkiewicz. Podkreślił on, że droga S7 z Warszawy na południe kraju jest niemodernizowana. Pytanie odnosiło się do działań inwestycyjnych, które są w tej chwili przeprowadzane na drodze krajowej S7 i planów na najbliższe miesiące, lata oraz kosztów ich realizacji. Poseł zapytał też o to, kiedy będziemy mogli się spodziewać, że droga S7 będzie w pełni przejezdną drogą ekspresową.

Więcej…

 

Emerytury bardziej chronione przed komornikami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszący kwotę wolną od zajęć komorniczych, a napisany przez Poseł Barbarę Bartuś, po wielu latach doczekał się w końcu pozytywnego rozpatrzenia. W godzinach wieczornych 19 października 2016 roku Poseł Barbara Bartuś na posiedzeniu Sejmu RP miała przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o tym projekcie.

Po wejściu nowych przepisów w życie emerytury i renty w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty będą już wolne od egzekucji komorniczej i potrąceń.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś z misją obserwacyjną w Rosji

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej polskiej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wzięła udział w misji obserwacyjnej OBWE wyborów do Dumy Państwowej w Rosji. Wybory do niższej izby parlamentu rosyjskiego, w części regionów połączone z corocznymi wyborami lokalnymi, odbyły się 18 września 2016 r.

Dzień przed wyborami, w sobotę 17 września, w 77 rocznicę wkroczenia wojsk ZSRR do Polski, Poseł Barbara Bartuś odwiedziła Cmentarz Doński, gdzie wraz z polską Delegacją oddała hołd pomordowanym rodakom i złożyła biało-czerwony wieniec na grobie Gen. Leopolda Okulickiego.

Więcej…

 

Spotkanie w Sejmie RP z Delegacją z Chin

Prezydia Komisji Sprawiedliwości i Komisji Ustawodawczej z Przewodniczącym Posłem Markiem Astem w dniu 14 września 2016 roku spotkały się w Sejmie RP z Delegacją Chińską, której przewodniczył Wiceprzewodniczącym Komisji Prawnej OZPL XII kadencji – Li Shishi. W spotkaniu uczestniczyła również Poseł Barbara Bartuś – wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej.

Głównym tematem rozmów były perspektywy rozwoju relacji polsko – chińskich oraz możliwość wzmocnienia współpracy pomiędzy Chinami, a Europą Środkowo – Wschodnią. Politycy byli zgodni co do tego, że kontakty na płaszczyźnie parlamentarnej są ważnym elementem stosunków polsko – chińskich i powinny się nadal rozwijać.

Więcej…

 

„Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. 1050-lecie Chrztu Polski

Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w uroczystych obradach Zgromadzenia Narodowego, które zostało zwołane w dniu 15 kwietnia 2016 r. z okazji Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego.

Wyjątkowe, pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie obu Izb Parlamentu miało miejsce w Poznaniu, gdzie prawdopodobnie odbył się chrzest Polski. Zgromadzenie rozpoczęło się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, następnie marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył posiedzenie.

Orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji obchodzonego Jubileuszu wygłosił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Więcej…

 

Wątpliwości w sprawie szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

Niedawno media obiegła informacja o kobietach, które zostały pokrzywdzone stosując szczepionkę przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest podejrzewany o wywoływanie raka szyjki macicy. Szczepionka ta jest w Polsce dopuszczona do użytku, a wg doniesień producent prowadzi działania mające uznać ją za obowiązkową.

Powołując się na opinię ekspertów Poseł Barbara Bartuś stwierdza, że istnieją wątpliwości co do skuteczności szczepionki w zapobieganiu raka, a długofalowe skutki uboczne nie są jeszcze do końca zbadane.

Więcej…

 

O obowiązkowych zajęciach z przysposobienia do życia

Poseł Barbara Bartuś popierając inicjatywę przedstawioną podczas jednego z dyżurów poselskich złożyła na ręce Marszałka Sejmu interpelację poselską skierowaną do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, z zapytaniem o  możliwość wprowadzenia do programu szkolnego obowiązkowych zajęć z zakresu przysposobienia do życia, w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zajęcia objęłyby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ponieważ jak podkreśla Pani Poseł, młodym ludziom potrzebna jest nauka podstawowych obowiązków przygotowujących do przyszłego życia, m.in. tych związanych z prowadzeniem domu i samodzielnym gospodarowaniem.

Więcej…

 

Młodzi, zdolni, bezrobotni – o sytuacji na rynku pracy

Do biura poselskiego Poseł Barbary Bartuś często zgłaszają się osoby bezrobotne, z prośbą o pomoc w znalezieniu pracy. W szczególności są to ludzie młodzi, którzy ze względu na specyfikę gorlickiego rynku pracy, pomimo zdobytego wykształcenia pozostają bez zatrudnienia.

Pani Poseł Barbara Bartuś nigdy nie pozostała obojętna na problemy mieszkańców naszego regionu, dlatego też m.in. zwróciła się z interpelacją poselską do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie, jak obecnie wyglądają prace nad poprawą sytuacji na rynku pracy i jak w tym kontekście kształtuje się sytuacja młodych ludzi z małych miast i obszarów wiejskich.

Więcej…

 

O przywróceniu deputatu węglowego dla emerytowanych górników

Na jeden z dyżurów w biurze poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś zgłosił się emerytowany górnik, który w wyniku długoletniej pracy obecnie znajduje się w poważnej sytuacji zdrowotnej.

Kompanie Węglowe dwa lat temu pozbawiły emerytów, rencistów górniczych i inne osoby uprawnienia do deputatu węglowego. Jest to bardzo stare uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie – może być realizowane w naturze lub wypłacane w postaci ekwiwalentu.

Poszkodowani zwracają uwagę na to, że świadczenie to dostawać powinni zarówno obecni pracownicy, jak i emeryci.

Więcej…