Strona główna Aktualności Sejm

Sejm

Ponownie w Sejmie o Rafinerii Nafty „Glimar”

W dniu 27 października 2017 r., podczas 50 – tego posiedzenia Sejmu Poseł Barbara Bartuś w oświadczeniu poselskim ponownie poruszyła temat byłej Rafinerii Nafty „Glimar”. Tym razem w kontekście potrzeby ożywienia gospodarczego Polski lokalnej na przykładzie Gorlic. W swoim wystąpieniu Poseł Barbara Bartuś podała przykłady dwóch kiedyś prężnych gorlickich zakładów – Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” oraz Rafinerii Nafty „Glimar”.

Jak podkreśliła Pani Poseł w wyniku błędnej liberalnej polityki gospodarczej ostatnich parudziesięciu lat pierwszy z zakładów został drastycznie zredukowany i jest już tylko jednym z oddziałów firmy „Famur”, natomiast rafinerię w sposób kuriozalny zlikwidowano. Pani Poseł skrótowo wymieniła skandaliczne elementy związane z doprowadzeniem do upadłości, procesem likwidacyjnym i stanem obecnym byłego „Glimaru”.

Więcej…

 

Różaniec do granic

W sobotę 7 października 2017 r. w Uroczystość ku czci Matki Bożej Różańcowej Pani Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w ogólnopolskiej akcji modlitewnej „Różaniec do granic”. Celem akcji, wbrew fałszywie rozpowszechnianym opiniom zarzucającym jej nacjonalizm i fundamentalizm katolicki, była wspólnotowa modlitwa różańcowa za Ojczyznę i pokój na świecie.

W ramach spotkania modlitewnego Pani Poseł udała się do Zdyni w powiecie gorlickim, kilka kilometrów od granicy polsko – słowackiej. Wydarzenie w Zdyni – jednym z kilkuset miejsc stacyjnych usytuowanych na terenie całej Polski inbspzagranicą - zgromadziło około półtora tysiąca uczestników.

Ocenia się, że w całej akcji modlitewnej Różaniec do granic wzięło udział około miliona naszych rodaków oraz gości z zagranicy.

 

Na sesji ZP OBWE w Andorze

W dniach 3 - 5 października 2017 r. Pani Poseł Barbara Bartuś przewodniczyła Delegacji Sejmu i Senatu RP na Sesji Jesiennej ZP OBWE w Andorze. Główne panele były poświęcone tematyce migracji i kryzysu humanitarnego, prawom człowieka, wojnie na Ukrainie i zmianom klimatycznym. W obradach uczestniczyło ponad 180 parlamentarzystów z krajów członkowskich OBWE, aNBSPtakże przedstawiciele instytucji OBWE, Korpusu Dyplomatycznego oraz członkowie Parlamentu i Rządu Andory – gospodarza Sesji.

Pani Poseł Barbara Bartuś szczególnie aktywnie włączyła się w prace panelu dotyczącego bezpieczeństwa środowiska naturalnego i zmian klimatycznych. Zabierając głos jako Przewodnicząca polskiej delegacji zwróciła uwagę na fakt, że dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka potrzebuje coraz więcej energii.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś pyta o Rafinerię „Glimar”

Na 48 posiedzeniu Sejmu RP 28 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś ponownie poruszyła zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z byłą Rafinerią Nafty „Glimar” w Gorlicach. Pani Poseł zarysowała dwie główne płaszczyzny problemu. Jedna to kwestia bieżącej reakcji na składowanie na terenie byłego zakładu ponad 1600 ton toksycznych, rakotwórczych odpadów niewiadomego pochodzenia oraz potrzeby natychmiastowego podjęcia działań likwidujących realne zagrożenie dla mieszkańców ziemi gorlickiej, a także szerzej dolnego biegu rzeki Ropa.

Drugi aspekt sprawy to konieczność podjęcia kompleksowych działań przez służby Państwa w celu definitywnego wyjaśnienia i rozliczenia skandalicznego doprowadzenia do upadłości Rafinerii Nafty „Glimar”, a następnie nietransparentnego procesu likwidacyjnego, w wyniku którego stworzyły się obecne niejasne stosunki własnościowe.

Więcej…

 

Z misją obserwacyjną w Niemczech

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniach 21-25 września 2017 roku przewodniczyła Delegacji Sejmu i Senatu RP w misji obserwacyjnej ZP OBWE wyborów parlamentarnych w Niemczech.

Przed niedzielnymi wyborami, obserwatorzy ZP OBWE, tj. parlamentarzyści z 25 krajów spotkali się w Berlinie z przedstawicielami komitetów wyborczych, mediów i organizacji pozarządowych.

Dzień głosowania Poseł Barbara Bartuś wraz z Posłem Grzegorzem Schreiberem spędzili w okręgach w Monachium, monitorując przebieg całego procesu wyborczego, począwszy od otwarcia lokali wyborczych aż do ich zamknięcia, liczenia głosów i sporządzania protokołów.

 

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym OBWE

W dniu 12 czerwca Poseł Barbara Bartuś jako Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE przewodniczyła spotkaniu z nowo wybranym Sekretarzem Generalnym OBWE Panem Thomasem Gremingerem.

W obecności przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych z polskiej Delegacji do ZP OBWE Przewodnicząca Barbara Bartuś przywitała nowego Sekretarza Generalnego OBWE i pogratulowała mu wyboru na to stanowisko. Zapewniła jednocześnie o  gotowości wsparcia i współpracy ze strony Polski dla działań OBWE mających na celu rozwiązywanie konfliktów oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej w Europie.

Więcej…

 

Otwarcie COT ZUS w Nowym Sączu

We wtorek 5 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś miała przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu w Nowym Sączu szóstego w Polsce Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Centrum to ma poprawić klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostęp do uzyskania fachowej informacji. Nowosądecka placówka, włączona w ogólnopolską sieć COT-ów i obejmuje swoim działaniem teren całej Polski.

Dla Pani Poseł była to przyjemna chwila, bo po 8 latach rządów PO-PSL, kiedy to na Sądecczyźnie likwidowano miejsca pracy, nastał czas kiedy Państwo Polskie przywraca lub tworzy tu miejsca pracy. W nowo utworzonej jednostce zatrudnienie znalazło ponad 70 osób, z czego 50 to są nowe etaty.

Więcej…

 

Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Bieczu

Dzień 15 sierpnia, dla Żydów Biecza i okolic, jest datą przypominającą tragiczne wydarzenia sprzed lat. W utworzonym przez Niemców na terenie Biecza getcie, w latach 1940-1942, znajdowało się blisko 1700 osób. Właśnie 15 sierpnia 1942 r., przystępując do jego likwidacji, Niemcy dokonali na bieckim rynku bestialskiej egzekucji 250 Żydów, a pozostałych wywieźli do innych gett.

W 75 rocznicę likwidacji getta odbyły się w Bieczu uroczystości upamiętniające tragiczny los bieckich Żydów. Celem wydarzenia było także oddanie hołdu ofiarom niemieckiego bestialstwa. W piątek, 18 sierpnia br., podczas głównego dnia obchodów, Pani Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła w konferencji wnbspczytelni bieckiej biblioteki, dawnej Synagodze "Talmud Tora".

Więcej…

 

O Prezydenckim projekcie zmian w kodeksie pracy

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 12 lipca 2017 roku, podczas trzeciego dnia 45 posiedzenia Sejmu, występując w imieniu swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zawnioskowała o dalsze prace nad przedstawionymi przez Prezydenta RP propozycjami zmian w kodeksie pracy.

Celem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest wprowadzenie zmian ułatwiających realizację uprawnień pracowniczych. Projektowana ustawa wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i nakaz równego traktowania przy nawiązaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy. Wzmacnia ochronę osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Więcej…

 

Spotkanie z Delegacją doradców kongresmenów USA

W tle wizyty w Polsce Prezydenta USA Donalda Trumpa, w Sejmie RP w południe 5 lipca 2017 roku odbyło się też ważne spotkanie. Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, którego Poseł  Barbara Bartuś jest wiceprzewodniczącą, spotkał się z przebywającą z wizytą w Polsce delegacją wysokich rangą doradców kongresmenów amerykańskich, współpracowników kongresmenów zasiadających w komisjach spraw zagranicznych, obrony, sił zbrojnych i wywiadu Kongresu.

Tematyka spotkania dotyczyła wielu spraw, w tym aktualnego stanu polsko-amerykańskich relacji dwustronnych, współpracy w zakresie wojskowości i obronności, ale też bezpieczeństwa energetycznego. Strona amerykańska podzieliła pogląd polskich parlamentarzystów, że Nord Stream 2, który zakłada dostawy rosyjskiego gazu dla Europy Zachodniej z pominięciem Ukrainy, Polski oraz Słowacji, niszczy bezpieczeństwo energetyczne w Europie.

Więcej…