Strona główna Aktualności Sejm

Sejm

Poseł Barbara Bartuś pyta o Rafinerię „Glimar”

Na 48 posiedzeniu Sejmu RP 26 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś ponownie poruszyła zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z byłą Rafinerią Nafty „Glimar” w Gorlicach. Pani Poseł zarysowała dwie główne płaszczyzny problemu. Jedna to kwestia bieżącej reakcji na składowanie na terenie byłego zakładu ponad 1600 ton toksycznych, rakotwórczych odpadów niewiadomego pochodzenia oraz potrzeby natychmiastowego podjęcia działań likwidujących realne zagrożenie dla mieszkańców ziemi gorlickiej, a także szerzej dolnego biegu rzeki Ropa.

Drugi aspekt sprawy to konieczność podjęcia kompleksowych działań przez służby Państwa w celu definitywnego wyjaśnienia i rozliczenia skandalicznego doprowadzenia do upadłości Rafinerii Nafty „Glimar”, a następnie nietransparentnego procesu likwidacyjnego, w wyniku którego stworzyły się obecne niejasne stosunki własnościowe.

Więcej…

 

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym OBWE

W dniu 12 czerwca Poseł Barbara Bartuś jako Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE przewodniczyła spotkaniu z nowo wybranym Sekretarzem Generalnym OBWE Panem Thomasem Gremingerem.

W obecności przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych z polskiej Delegacji do ZP OBWE Przewodnicząca Barbara Bartuś przywitała nowego Sekretarza Generalnego OBWE i pogratulowała mu wyboru na to stanowisko. Zapewniła jednocześnie o  gotowości wsparcia i współpracy ze strony Polski dla działań OBWE mających na celu rozwiązywanie konfliktów oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej w Europie.

Więcej…

 

Otwarcie COT ZUS w Nowym Sączu

We wtorek 5 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś miała przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu w Nowym Sączu szóstego w Polsce Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Centrum to ma poprawić klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostęp do uzyskania fachowej informacji. Nowosądecka placówka, włączona w ogólnopolską sieć COT-ów i obejmuje swoim działaniem teren całej Polski.

Dla Pani Poseł była to przyjemna chwila, bo po 8 latach rządów PO-PSL, kiedy to na Sądecczyźnie likwidowano miejsca pracy, nastał czas kiedy Państwo Polskie przywraca lub tworzy tu miejsca pracy. W nowo utworzonej jednostce zatrudnienie znalazło ponad 70 osób, z czego 50 to są nowe etaty.

Więcej…

 

Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Bieczu

Dzień 15 sierpnia, dla Żydów Biecza i okolic, jest datą przypominającą tragiczne wydarzenia sprzed lat. W utworzonym przez Niemców na terenie Biecza getcie, w latach 1940-1942, znajdowało się blisko 1700 osób. Właśnie 15 sierpnia 1942 r., przystępując do jego likwidacji, Niemcy dokonali na bieckim rynku bestialskiej egzekucji 250 Żydów, a pozostałych wywieźli do innych gett.

W 75 rocznicę likwidacji getta odbyły się w Bieczu uroczystości upamiętniające tragiczny los bieckich Żydów. Celem wydarzenia było także oddanie hołdu ofiarom niemieckiego bestialstwa. W piątek, 18 sierpnia br., podczas głównego dnia obchodów, Pani Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła w konferencji wnbspczytelni bieckiej biblioteki, dawnej Synagodze "Talmud Tora".

Więcej…

 

O Prezydenckim projekcie zmian w kodeksie pracy

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 12 lipca 2017 roku, podczas trzeciego dnia 45 posiedzenia Sejmu, występując w imieniu swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zawnioskowała o dalsze prace nad przedstawionymi przez Prezydenta RP propozycjami zmian w kodeksie pracy.

Celem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest wprowadzenie zmian ułatwiających realizację uprawnień pracowniczych. Projektowana ustawa wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i nakaz równego traktowania przy nawiązaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy. Wzmacnia ochronę osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Więcej…

 

Spotkanie z Delegacją doradców kongresmenów USA

W tle wizyty w Polsce Prezydenta USA Donalda Trumpa, w Sejmie RP w południe 5 lipca 2017 roku odbyło się też ważne spotkanie. Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, którego Poseł  Barbara Bartuś jest wiceprzewodniczącą, spotkał się z przebywającą z wizytą w Polsce delegacją wysokich rangą doradców kongresmenów amerykańskich, współpracowników kongresmenów zasiadających w komisjach spraw zagranicznych, obrony, sił zbrojnych i wywiadu Kongresu.

Tematyka spotkania dotyczyła wielu spraw, w tym aktualnego stanu polsko-amerykańskich relacji dwustronnych, współpracy w zakresie wojskowości i obronności, ale też bezpieczeństwa energetycznego. Strona amerykańska podzieliła pogląd polskich parlamentarzystów, że Nord Stream 2, który zakłada dostawy rosyjskiego gazu dla Europy Zachodniej z pominięciem Ukrainy, Polski oraz Słowacji, niszczy bezpieczeństwo energetyczne w Europie.

Więcej…

 

Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

W przeddzień rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu RP, wieczorem 19 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy Minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyły koniecznych zmian w różnych ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin. Najwięcej czasu poświęcono sprawie realizacji programu „Rodzina 500+”

Program ten wprowadził powszechne, od drugiego dziecka, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do ukończenia osiemnastego roku życia, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Więcej…

 

W sprawie dodatków dla strażaków OSP

Podczas pierwszego dnia 43 posiedzenia Sejmu RP, w środę 7 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektów poselskiego i obywatelskiego dotyczących zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a dotyczących dodatków dla strażaków ochotników.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podkreśliła że działalność w ochotniczych strażach pożarnych zasługuje na najwyższe uznanie i że Rząd wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś włączyła się w akcje czytania dzieciom

W poniedziałkowe przedpołudnie 5 czerwca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział we wspólnym czytaniu, które w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, odbyło się w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu.

Do udziału w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom przyłączyło się prawie 8 tysięcy placówek z całej Polski. Inicjatorem akcji jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

W Bieczu, tak jak i w innych placówkach w całym kraju, czytanie rozpoczęto od wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Więcej…

 

Z oficjalną wizytą w Republice Łotewskiej

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wiceprzewodnicząca Polsko – Łotewskiej Grupy Parlamentarnej towarzyszyła wraz z Przewodniczącym Grupy Posłem Wojciechem Skurkiewiczem oraz Senatorem Kazimierzem Kleiną (PO) Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu podczas Jego oficjalnej wizyty na Łotwie.  W Rydze Polska delegacja przebywała w dniach 1 – 2 lutego 2017 roku na zaproszenie Pani Ināry Mūrniece Przewodniczącej Parlamentu Łotewskiego.

Podczas spotkań z najwyższymi władzami łotewskimi, poruszono tematy dotyczące m.in. współdziałania w zakresie bezpieczeństwa, a zwłaszcza wzmocnienia wschodniego skrzydła NATO.

Więcej…