Strona główna Aktualności Spotkania Rozmowy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem

Rozmowy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. złożyła w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wizytę nowemu Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. Poseł Barbara Bartuś na początek pogratulowała Panu Piotrowi Ćwikowi nominacji i wyraziła nadzieję na kontynuowanie dotychczasowej bardzo dobrej współpracy.

Powodem wyjazdu do Wojewody nie była jednak sama chęć przekazania osobistych gratulacji, ale przede wszystkim kontynuacja starań o sprawy Gorlickie. Tematem pierwszoplanowym była kwestia związana z dofinansowaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorlicach. Poseł Barbara Bartuś przypomniała też fakt wykluczenia komunikacyjnego Gorlic i konieczność zorganizowania jak najszybciej spotkania wszystkich zarządców dróg przebiegających przez powiat gorlicki, aby poszukać możliwego i nieodległego w czasie rozwiązania.

Trzecia sprawa do pilnego załatwienia to budowa w Gminie Biecz obwałowania rzeki Ropa na odcinku w Korczynie, którą Pan Wojewoda dobrze zna, bo wiele działań już sam w tym zakresie podejmował.

Podjęto także temat przywrócenia dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu. Jednak w tym zakresie Pan Wojewoda nie dał złudzeń i stwierdził że obowiązujący stan prawny nie daje takiej możliwości.