Strona główna Aktualności Sejm Spotkanie z Delegacją doradców kongresmenów USA

Spotkanie z Delegacją doradców kongresmenów USA

W tle wizyty w Polsce Prezydenta USA Donalda Trumpa, w Sejmie RP w południe 5 lipca 2017 roku odbyło się też ważne spotkanie. Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, którego Poseł  Barbara Bartuś jest wiceprzewodniczącą, spotkał się z przebywającą z wizytą w Polsce delegacją wysokich rangą doradców kongresmenów amerykańskich, współpracowników kongresmenów zasiadających w komisjach spraw zagranicznych, obrony, sił zbrojnych i wywiadu Kongresu.

Tematyka spotkania dotyczyła wielu spraw, w tym aktualnego stanu polsko-amerykańskich relacji dwustronnych, współpracy w zakresie wojskowości i obronności, ale też bezpieczeństwa energetycznego. Strona amerykańska podzieliła pogląd polskich parlamentarzystów, że Nord Stream 2, który zakłada dostawy rosyjskiego gazu dla Europy Zachodniej z pominięciem Ukrainy, Polski oraz Słowacji, niszczy bezpieczeństwo energetyczne w Europie.

Polscy Posłowie pytali o umowę Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, głównie w kontekście płynącego do naszego kraju zagrożenia GMO.

Wiceprzewodnicząca Zespołu Poseł Barbara Bartuś, zabierając głos podniosła temat współpracy polskiego Parlamentu z amerykańskim, której tak naprawdę nie było. W każdej kadencji Sejmu RP pracuje Zespół Polska-Stany Zjednoczone, który dotąd nie miał odpowiednika w Kongresie USA.

Ponadto Barbara Bartuś, podkreślając że jest Posłem na Sejm RP z okręgu nowosądeckiego, gdzie wielu mieszkańców ma rodziny w Stanach Zjednoczonych, wskazała iż Polacy wciąż muszą udając się do USA posiadać wizy. Jest to uciążliwe, poniżające i należy w końcu rozwiązać ten problem. Polacy oczekują zniesienia obowiązku wiz do USA.

Przewodnicząca Małgorzata Wypych oddała też głos przedstawicielowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przedstawił problem emigrantów mieszkających w USA. Polacy pobierając z Polski wypracowane wcześniej emerytury, mają pomniejszane wypracowane świadczenia z amerykańskiego zabezpieczenia społecznego. Social Security Administration obniża kwotę pełnej amerykańskiej emerytury lub renty w przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera jednocześnie podobne pełne świadczenie z innego państwa. Jest to niesprawiedliwość, którą można naprawić  tylko poprzez zmianę amerykańskiego ustawodawstwa.

Ostatnim, ale bardzo ważnym wątkiem spotkania był poruszony przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, temat unikania podwójnego opodatkowania. Ratyfikowana przez Polskę  jeszcze w 2013 roku umowa o podwójnym opodatkowaniu wciąż czeka na akceptację amerykańskiego Senatu.

Jak wskazał Artur Orkisz, ekspert ds. kongresowych z Ambasady RP w Waszyngtonie, nie jest to łatwe, bo w amerykańskim Senacie jest osoba która przez te lata skutecznie blokuje ratyfikacje. Polska nawet stworzyła koalicję kilku państw, m.in. z Węgrami i Japonią, których ten problem też dotyczy,  ale wciąż się nie udaje zakończyć wymaganych procedur.