Strona główna Aktualności Sejm Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

W przeddzień rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu RP, wieczorem 19 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy Minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyły koniecznych zmian w różnych ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin. Najwięcej czasu poświęcono sprawie realizacji programu „Rodzina 500+”

Program ten wprowadził powszechne, od drugiego dziecka, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do ukończenia osiemnastego roku życia, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Było to nowe otwarcie polityki rodzinnej, która jest jednym z priorytetów obecnego Rządu. W budżecie Państwa zabezpieczono środki finansowe na wypłaty i obsługę programu, ale realizację w drodze zadania zleconego przekazano do samorządów. Po raz pierwszy od wielu lat za nowym zadaniem do samorządów trafiły też satysfakcjonujące pieniądze na jego realizację. Niestety, część samorządów nie realizuje swoich zadań w tym zakresie w sposób właściwy.

Do dnia dzisiejszego brak jest decyzji Marszałków Województw o prawie do świadczeń dla dzieci w rodzinach, gdy jeden z rodziców pracuje poza granicami Polski. Szczególnie w Małopolsce jest wiele rodzin, które złożyły wnioski jeszcze w kwietniu 2016 roku i do dnia dzisiejszego nie otrzymały nawet odpowiedzi. W obecnym stanie prawnym rodziny te mogą jedynie wnosić zażalenie na bezczynność organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Poseł Barbara Bartuś już od początku tego roku kilkakrotnie zwracała się w powyższej sprawie do Pani Minister, niestety Ministerstwo nie miało instrumentów prawnych, aby pomóc oczekującym rodzinom. Dlatego też Rząd przygotował ustawę, która poprawi funkcjonowanie programu „Rodzina 500+” i m.in. przeniesie w tym przypadku realizacje zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego od Marszałków Województw do Wojewodów. Wojewodowie są to przedstawiciele Rządu w terenie i dlatego Rząd ma bezpośredni wpływ na ich pracę.