Strona główna Aktualności Konferencje prasowe Spotkanie w Przemyślu z cyklu „Europa Karpat”

Spotkanie w Przemyślu z cyklu „Europa Karpat”

„Na drodze odpowiedzialnego rozwoju” to hasło międzynarodowego spotkania dyskusyjnego, w którym uczestniczyła Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś. Konferencja odbyła się wieczorem w niedzielę 29 stycznia w Przemyślu z inicjatywy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego w ramach cyklu „Europa Karpat”.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych z państw karpackich. Podczas spotkania uczestnicy omówili ciekawe inicjatywy, nowe drogi rozwoju oraz formy jedności europejskiej.

Debatę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej poprzedziło otwarcie przez  Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wraz z Premier Beatą Szydło wystawy nt. historii narciarstwa w Polsce. Dzień inauguracji ekspozycji był nieprzypadkowy – 110 lat wcześniej we Lwowie powstało Karpackie Towarzystwo Narciarzy.