Strona główna Aktualności Spotkania Wojewoda Małopolski w Gorlicach na spotkaniu otwartym z mieszkańcami

Wojewoda Małopolski w Gorlicach na spotkaniu otwartym z mieszkańcami

W piątkowe popołudnie 5 maja na spotkanie w sprawie „spalarni odpadów” do Gorlic na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś z Krakowa przyjechał Wojewoda Małopolski Józef Pilch wraz z Dyrektorem Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego Mirosławem Chrapustą, Wicedyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Tomaszem Boniatowskim, Małopolskim Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Foremnym i przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotrem Garwolem.

W Sali Gorlickiego Centrum Kultury za stołem zasiedli też Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Dyrektor ds. Rozwoju, Eksplantacji i Gospodarki Odpadami EMPOL Leszek Rataj oraz po stronie organizatorów spotkania Poseł Barbary Bartuś wraz z Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Gorlickiego Tomaszem Płatkiem i Radnym Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gorlice Adamem Piechowiczem.

Na początek głos zabrał przedstawiciel EMPOL-u, firmy zajmującej się wywozem śmieci na terenie miasta, a mającej zamiar wybudować w Gorlicach „Zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z odzyskiem energii”. Dyrektor krótko opowiedział o planowanej inwestycji. Burmistrz Gorlic zabierając głos stwierdził, że decyzje wobec planowanej inwestycji są pozytywne, bo wpisuje się ona w plan zagospodarowania przestrzennego. Gospodarz Miasta nie wspomniał jednak nic o tym, że w sierpniu 2016 roku Rada Miasta Gorlice tylko przy dwóch głosach wstrzymujących (Radnego Adama Piechowicza i Pani Lucyny Jamro) zmieniła dla Empolu Miejscowy Plan Zagospodarowania.

Pewne wątpliwości wobec inwestycji przedstawił Starosta Gorlicki. Zgromadzeni na sali zasypali natomiast Pana Leszka Rataja pytaniami i wskazali liczne obawy. Głos zabrał też Prezes Zarządu Elektrociepłownia Gorlice Ryszard Haluch i dyrektor Szpitala Marian Świerz. Nie były to głosy poparcia. Ze strony mieszkańców rozległo się wprost wołanie do Wojewody o ratunek, żeby nie dopuścić do tej szkodliwej inwestycji.

Po wysłuchaniu wszystkich stron Wojewoda Małopolski Józef Pilch rozpoczął od zarzutu w kierunku Burmistrza Gorlic Rafała Kukli przede wszystkim, że nie przeprowadził prawdziwych konsultacji z mieszkańcami. Ponadto wyraził zadowolenie z faktu, że poznał problem. Zobowiązał się też wobec mieszkańców, iż w sytuacji niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć władz samorządowych, to on osobiście zajmie się ich odwołaniami, aby chronić Gorliczan przed zagrożeniami.

Po Wojewodzie na zakończenie głos zabrali Dyrektor Wydziału Prawnego i Wicedyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przedstawili oni informacje nt. kto może składać odwołania od decyzji i jak to należy zrobić.