Strona główna Aktualności Inne Konkurs „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” rozstrzygnięty

Konkurs „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” rozstrzygnięty

Finał IX edycji Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” organizowanego przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego już za nami.

Cieszący się coraz większą popularnością, kierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych konkurs, już od dziewięciu lat organizowany jest w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach. Celem, w myśl słów wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”, jest m.in. zachęta młodzieży, by poznawała historię swojej Ojczyzny. Jak podkreślała Poseł Barbara Bartuś podczas rozpoczęcia konkursu „nie ma przyszłości bez przeszłości”.

W poniedziałek 8 maja 2017 r. na konkurs dojechało 107 uczniów z 36 szkół województwa małopolskiego. Większość stanowili uczniowie z Ziemi Gorlickiej i Sądecczyzny, ale dojechali też m.in. uczniowie ze stosunkowo dalekiego Szczucina. Na sali gimnastycznej zajęli wylosowane miejsca i otrzymali testy, na rozwiązanie których mieli 60 minut.

Po zakończeniu pisania, w czasie gdy komisja konkursowa złożona z opiekunów szkolnych pod przewodnictwem Pani Wizytator Moniki Przybyło poprawiała prace uczniów, młodzież z rąk Poseł Barbary Bartuś odebrała upominki. Każdy z uczestników otrzymał materiały z Sejmu RP oraz gry i publikacje z IPN, w tym bardzo wartościową książkę "Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989". Na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś z Krakowa do Gorlic z wykładem przyjechał też Pan Kajetan Rajski. Ten młody człowiek, student prawa i teologii, dziennikarz i publicysta, autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” i redaktor naczelny kwartalnika "Wyklęci" autentycznie zainteresował wszystkich swoją prelekcją.

Po dwugodzinnym oczekiwaniu na wyniki Pani Wizytator Monika Przybyło odczytała protokół Komisji konkursowej i pogratulowała zwycięzcom. Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce – drużyna w składzie: Michał Hejmej, Zuzanna Pietrzak, Gabriela Rola z Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach uzyskując łącznie 217 pkt.

II miejsce – drużyna w składzie: Natalia Czop, Gabriela Głód, Dawid Mikołajczyk z Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu z łączną sumą 216 pkt.

III miejsce – drużyna w składzie: Olga Naglak, Małgorzata Filipowicz, Marcelina Fyda z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej zdobywając 211 pkt.

IV miejsce – drużyna w składzie: Mateusz Barnowski, Kordian Bielak, Michał Mosurek z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku z ilością 210 pkt.

V miejsce – zespół w składzie: Anna Kożuch, Wiktoria Wilk, Dominika Krawczyk z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Chełmcu z sumą 203 pkt.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd do Brukseli, a dla kolejnych czterech zespołów ufundowany przez Poseł Barbarę Bartuś oraz Radnego Tomasza Płatka dwudniowy wyjazd do Warszawy. Ponadto uczniowie z Siedlec, który zajęli pierwsze miejsce otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Z powiatu gorlickiego najlepsi okazali się Agata Szura, Wiktoria Walczy i Hanna Zając z Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach uzyskując 202 punkty i zajmując VI miejsce. Decyzją Poseł Barbary Bartuś i Radnego Tomasza Płatka wymieniony Zespół wraz z opiekunem panią mgr Bożeną Skałbą również wyjedzie 8 czerwca na wycieczkę do Warszawy.

Największą ilości punktów indywidualnie, tj. 76 pkt na 80 możliwych, uzyskał Jan Niemiec z Gimnazjum im. Ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy i tak, jak Michał Hejmej z Gimnazjum w Siedlcach, który uzyskał 75 pkt, zdobył stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w wysokości 1200 zł.

Indywidualnie ponad 70 punktów uzyskało 15 uczestników. Oprócz nagrodzonych byli to też : Hanna Zając z MZS Nr 6 w Gorlicach, Jakub Skwarczewski z MZS Nr 4 w Gorlicach, Marcelina Fyda z Korzennej, Marek Bugno z Podegrodzia, Kordian Bielak i Michał Mosurek ze Świniarska, Krzysztof Chudy z Zespołu Szkół Nr 1 w Męcinie oraz Marcin Adamczyk z ZSP w Wilkowisku. W dwóch zwycięskich Zespołach z Siedlec i Sącza wszyscy uzyskiwali indywidualnie powyżej 70 punktów.

Poseł Barbara Bartuś na zakończenie serdecznie podziękowała nauczycielom za przyjazd, motywowanie i inspirowanie młodzieży do nauki historii oraz za wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do konkursu, którego poziom jak sami wspominali jest bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom Poseł Barbara Bartuś pogratulowała. Ponadto wyraziła zadowolenie z tak dużego zainteresowania konkursem i zachęcała do udziału w kolejnych edycjach konkursów historycznych na poziomie szkół średnich i gimnazjalnych, co jednocześnie było deklaracją organizacji tych konkursów w roku 2018.

Poseł podziękowała także współorganizatorom, a w szczególności odchodzącej w tym roku na zasłużoną emeryturę Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Danucie Matuszko, za współpracę. Spółce „Uzdrowisko Wysowa” SA za nieodpłatne przekazanie wody mineralnej dla wszystkich uczestników gorlickiego finału konkursu.